Spring til indhold
Dokumenter

Bekendtgørelse nr 1276 af 06/06/2021 om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.

Hovedbekendtgørelse om producentansvar for elektrisk og elektronisk udstyr, tidligere benævnt elektronikaffaldsbekendtgørelsen. Erstatter nr. 148, 2018 Link til retsinformation