Spring til indhold
Dokumenter

Bekendtgørelse om affald nr. 1309 af 18/12/2012

Affaldsbekendtgørelsen er det overordnede reguleringsinstrument på affalds- og ressourceområdet i Danmark. Bekendtgørelsen regulerer farligt affald, deponering, forbrænding, kommunernes regulativer og indberetningspligten til myndighederne. Dokumentet han nedenfor hentes i html fra retsinformation.