Spring til indhold
Dokumenter

Nemlogin – P-nummervejledning

Hvis en ophuggervirksomhed har flere godkendte produktionsenheder (P-nummer i CVR-registeret), så skal den enkelte medarbejders NemID tilknyttes den pågældende produktionsenhed. I denne vejledning beskrives hvordan man tilknytter et P-nummer til brugers NemID.