Spring til indhold
Dokumenter

Produkter og producentansvar: Automatiske dispensere

DPA foretager løbende vurderinger (scope) af, om udstyr eller produkter er omfattet eller undtaget af reglerne om producentansvar. Følgende vurdering er foretaget i forhold til produktgruppen automatiske dispensere, herunder salgs automater, sensorstyrede beholdere, pengeautomater, ismaskiner mv. Produktgruppen vurderes som værende omfattet, og udstyret fremstilles både til brug i husholdninger og udelukkende til erhvervs brug.