Spring til indhold
Dokumenter

Produkter og producentansvar: Tørretumblere

I henhold til lovgivningen om producentansvar for elektrisk og elektronisk udstyr foretager DPA løbende vurderinger af, hvorvidt udstyr eller produkter er omfattet eller undtaget af reglerne for producentansvar. Denne vurdering er foretaget i forhold til tørretumblere. Produkterne er omfattet og tilhører kategorierne 1+4.