Spring til indhold
Dokumenter

Produkter og producentansvar: Ventilationsaggregater og ventilationsanlæg

I henhold til lovgivningen om producentansvar for elektrisk og elektronisk udstyr foretager DPA løbende vurderinger af, hvorvidt udstyr eller produkter er omfattet eller undtaget af reglerne for producentansvar, jf. Elektronikaffaldsbekendtgørelsen. Ligeledes skal DPA, såfremt produktet er omfattet, placere omfattede produkter ind i en af de kategorier, som er beskrevet i bekendtgørelsen . Hertil vurderes, om produktet finder anvendelse i private husholdninger eller udelukkende i erhvervsvirksomheder . Følgende vurdering er foretaget i forhold til produktgruppe: Ventilationsaggregater og ventilationsanlæg. Det vurderes, at ventilationsaggregater er omfattet af lovgivningen om producentansvar.