Spring til indhold
Dokumenter

Produkter og Producentansvar: Vindmøller

DPA foretager løbende vurderinger (scope) af, om udstyr eller produkter er omfattet eller undtaget af reglerne. Følgende vurdering er foretaget i forhold til produktgruppen: Vindmøller. Vindmøller er som udgangspunkt omfattet. Der skelnes dog mellem, hvorvidt møllen er en husstandsvindmølle eller en større vindmølle, samt om designet er modulopbygget eller kompaktintegreret.