Spring til indhold
Dokumenter

WEEE og BAT Statistik 2010

DPA-System udarbejder årligt ”WEEE og BAT Statistik”, som indeholder opgørelser over de data som producenter/importører og kommuner har indberettet i forbindelse med producentansvaret. Data sammenholdes med målsætningerne i EU lovgivningen. Denne statistik indeholder for 1. gang indsamlede mængder elskrot pr. fraktion pr. kommune. Statistikdata indberettes til EU-kommissionen . Dette er den 5. statistik for markedsførte, indsamlede og behandlede mængder af elektrisk og elektronisk udstyr og batterier.