Skip to content
Documents

Økonomi og Andre omkostninger (WEEE)

Udover gebyrer og evt. økonomisk sikkerhedsstillelse er der også andre omkostninger forbundet med producentansvaret, disse er bla. omkostninger til mærkning af produkter, tilbagetagning, oparbejdning og miljøbehandling af elskrot, oplysningspligt /informationsmateriale til forbrugere.