Spring til indhold
Skrotning af bil
Dieselpuljen

Dieselpuljen - den forhøjede skrotpræmie

Mindre forurening og 5.000 kroner på kontoen. Udsigten til en forhøjet skrotpræmie for at skrotte den gamle, forurenende dieselbil, er guleroden i Miljøstyrelsens lancering af den såkaldte Dieselpulje. Puljen er i denne omgang åben frem til 31. december 2021 eller indtil den er tom. Se hvor meget, der er tilbage af puljen

Hvis du er ejer af en gammel dieselbil, har du siden 6. april 2021 haft mulighed for at få en forhøjet skrotningsgodtgørelse, hvis du skrotter din dieselbil og den er indregistreret første gang før 2006.  Skrotningsgodtgørelsen er hævet fra 2.200 kroner til 5.000 kroner og bliver udbetalt efter først-til-mølle-princippet. Der er afsat 100 millioner kroner i puljen, som svarer til godtgørelse for cirka 35.000 udtjente dieselbiler.

Hvor meget er der tilbage i puljen? 
Vi opdaterer jævnligt status på, hvor mange penge, der er tilbage i puljen.

Miljøstyrelsen og DPA

Miljøstyrelsen administrerer sammen med DPA udbetalingen af puljen. Forhøjelsen af skrotningsgodtgørelsen til 5.000 kroner falder bort, det øjeblik puljen er brugt op eller senest den 31. december 2021, hvor ordningen lukker. Herefter får ansøgere udbetalt det almindelige beløb på 2.200 kroner, når de skrotter deres gamle dieselbil.

 

Spørgsmål og svar om Dieselpuljen

Den forhøjede diesel skrotningsgodtgørelse er 2.800 kr. Den udbetales sammen med den almindelige skrotningsgodtgørelse på 2.200 kr.

I alt udbetales 5.000 kr. i forhøjet diesel skrotningsgodtgørelse.

 

Dieselordningen 2021 startede udbetaling den 6. april 2021.

Udbetaling af den forhøjede skrotpræmie på 5000 kr er åben frem til 31. december 2021 ELLER indtil puljen er tømt.

Beløbet som er afsat til ordningen udbetales efter ‘først til mølle princippet’.

Miljøstyrelsen hæfter ikke for tab som følge af skrotning af dieselbil, hvortil der ikke kan udbetales forhøjet skrotningsgodtgørelse.

Se hvor meget der er tilbage af puljen

For at komme i betragtning til at modtage den forhøjede skrotningsgodtgørelse, skal følgende være opfyldt:

  1. Du skal være den registrerede ejer for at få udbetalt skrotpræmien
  2. Bilen skal opfylde alle krav til at modtage den almindelige skrotningsgodtgørelse
  3. Bilens drivmiddel skal være diesel
  4. Bilen skal være indregistreret 1. gang inden 1. januar 2006
  5. Bilen skal være afleveret hos en ophugger efter d. 6. april 2021

Hvis du ønsker at få udbetalt den forhøjede skrotningsgodtgørelse skal du:

Hvis du er registreret som personlig ejer af bilen
Gå på borger.dk og søg på “Skrotpræmie for bil” i punktet “Menu” i øverste højre hjørne. Tryk derefter på “Selvbetjening: Ansøg om skrotningsgodtgørelse”.

Hvis bilen er indregistreret af en virksomhed
Gå på virk.dk og søg på “Skrotpræmie for bil” og vælg “Skrotpræmie for bil – Miljøstyrelsen” og tryk derefter på “Selvbetjening” og log ind med virksomhedens NemID.

Læs mere om skrotning af bil

Miljøstyrelsen har desuden lavet en hjemmeside, som forklarer dig om forudsætninger for den forhøjede skrotpræmie.

Du finder siden her

Du kan finde listen over godkendte ophuggere på Borger.dk

Alt efter om bilen er registreret i dit CPR. nr. eller din virksomheds CVR. nr. skal du logge på enten Borger.dk eller Virk.dk for at skrotte bilen

Hvis du er registreret som personlig ejer af bilen
Gå på borger.dk og søg på “Skrotpræmie for bil” i punktet “Menu” i øverste højre hjørne. Tryk derefter på “Selvbetjening: Ansøg om skrotningsgodtgørelse”. Tryk på den grønne knap “Videre” og log ind med NemID. Her finder du skrotningsanmodningen under “1. Godkend skrotningsanmodning”, som du kan afvise eller godkende.

Hvis bilen er indregistreret af en virksomhed
Gå på virk.dk og søg på “Skrotpræmie for bil” og vælg “Skrotpræmie for bil – Miljøstyrelsen” og tryk derefter på “Selvbetjening” og log ind med virksomhedens NemID. Her finder du skrotningsanmodningen under “1. Godkend skrotningsanmodning”, som du kan afvise eller godkende.

Læs mere om skrotning af bil

Forhøjet skrotningsgodtgørelse for dieselbil

Se, hvor mange penge, der er tilbage. Puljen lukker 31. december 2021

Genveje

Skrotning af bil

Se hvad du som bilejer skal gøre, når bilen er udtjent og skal skrottes

Registrer jer som importør

Se hvordan I som ny importør registrerer jer for biler og bilbatterier i producentansvarsregistret

Årlig indberetning

Se mere om årlig indberetning af biler og bilbatterier (PAR)

Autoophuggeres indberetning - vejledning

Se vejledning til autoophuggeres indberetning af miljøbehandling og ophugning af skrotbiler (IMB)

Autoophuggeres indberetning til IMB

Gå til indberetningen af Miljøbehandling af Biler (IMB)

Gebyrer

Se de gældende gebyrer for produkter omfattet af producentansvaret

Lovgivning på bilområdet

Se lovgrundlaget for producentansvar for biler og behandling af skrotbiler

Producentansvar for batterier

Se mere om producentansvar på bilbatterier

Lovgivning for batterier

Se lovgivning på batterier, herunder bilbatterier

Producentordninger

Se oversigt over kollektive producentordninger i Danmark. Der er kun én for biler

Godkendte ophuggere

Gå til oversigten over godkendte ophuggere i Danmark