Spring til indhold
Tildeling

Hvem kommer på kommunens indsamlingssted?

De kollektive ordninger kan frit indgå aftaler med transport- og genvindingsvirksomheder om at forestå den praktiske håndtering af hhv. tomt og fyldt opsamlingsmateriel på kommunernes indsamlingssteder. Operatørerne skal derfor have fysisk adgang til kommunens pladser. Hvert år offentliggør DPA kontaktoplysningerne på operatørerne tilknyttet den tildelte kollektive ordning, som skal have adgang på pladserne.

Kommuner

Se hvem I skal kontakte?

Husk, at på de kommunale genbrugspladser er det altid den tildelte producentordning, der har det egentlige ejerskab og ansvar for producenternes indsamling af udtjente elektronikprodukter og bærbare batterier.

Samarbejde mellem kommuner og producenter

Ansvarlige kollektive ordninger og deres operatører

Elretur

tlf. 3336 9197,
elretur@elretur.dk

Sjælland (Fraktion 1+2)

Stena Recycling A/S,
Banemarksvej 40
2605 Brøndby
Tlf. 5667 9630

Sjælland (Fraktion 3+4+6)

Stena Recycling A/S
Banemarksvej 40
2605 Brøndby
Tlf. 5667 9200
dk.bestilling@stenarecycling.com

Fyn /Jylland (Fraktion 1 + 2)

H.J. Hansen
Havnegade 100 D
5000 Odense C
Tlf. 6310 9100
service@hjhansen.dk

Fyn /Jylland (Fraktion 3+4+6)

H.J. Hansen
Havnegade 110
5000 Odense C
Tlf. 6310 9100
service@hjhansen.dk

ERP

tlf. 6333 0028
denmark@erp-recycling.org

Sjælland (Fraktion 1+2)

Ragn-Sells A/S
Maglemølle 46
4700 Næstved
Tlf. 7070 2555
info.dk@ragnsells.com

Hele landet (Fraktion 3+4+6)

Ragn-sells A/S
Maglemølle 46
4700 Næstved
Tlf. 7070 2555
info.dk@ragnsells.com

LWF

Denne kollektive ordning er OPHØRT

Marius P. A/S
Baggeskærvej 15
7400 Herning
Tlf. 9712 1800
dsa@mariuspedersen.dk

Recipo- Nordic Producer Responsibility

tlf. +46 8519 48386
info@recipo.dk

Hele landet (Fraktion 1+4+6)

HCS A/S og Ragnsells A/S
Maglemølle 46
4700 Næstved
Tlf. 7070 2555
info.dk@ragnsells.com

RENE AG

tlf. + 49 8266-8693707
michael.christensen@ragnsells.com

Hele Landet (Fraktion 1+2+3+4)

Ragnsells A/S
Maglemølle 46
4700 Næstved
Tlf. 7070 2555
mich@ragnsells.dk

Alle kollektive ordninger, undtaget LWF

Hele landet: Lyskilder og bærbare batterier

Ragnsells A/S
Maglemølle 46
4700 Næstved
Tlf. 7070 2555
mich@ragnsells.dk

Genveje

Indsamlingssteder

Se krav til kommunale indsamlingssteder, herunder beskrivelse af elektronikfraktioner

Regionale pladser 2021-2022

Se regionale indsamlingssteder til større mængder husholdningslignende elektronikaffald

Opsamlingsmateriel og piktogrammer

Se producenternes opsamlingsmateriel og kommunernes standard piktogrammer

Operatører og producentordninger

Se kontaktoplysninger på transportører og operatører, som kommer på de kommunale indsamlingspladser ved den årlige tildeling

Tildeling

Se hvem der skal hente elektronikaffald og bærbare batterier på kommunens indsamlingssteder

Statistik for indsamlet elektronik

Se hvor meget elektronik der indsamles i kommunerne

Statistik for indsamlede batterier

Se hvor mange batterier der er indsamles i kommunerne

Samarbejde mellem kommuner og producenter

Se retningslinjer for kommuners og producenters samarbejde, herunder sorterings- og afhentningskrav på indsamlingsstederne