Spring til indhold
Produkter

Produktvurderinger

I vores dokumentserie "Produktvurderinger" offentliggør vi de vurderinger, som løbende bliver foretaget med henblik på at afgøre, om et særligt produkt eller produktgruppe er omfattet af producentansvar eller ej. Vurderingen benævnes i EU-regi "scoping" eller at "scope" et produkt ude eller inde.

Elektronisk løbehjul

Scoping

Er jeres produkt ude eller inde?

Nedenstående er en oversigt over de vurderinger, som allerede er foretaget, eller som er undervejs. I dokumentet, som er linket under produktnavnet, findes definition og beskrivelse af produktet, begrundelse for afgørelse og eventuel produktkategori.

De 7 produktkategorier