Skip to content
Documents

Fra Avfall til Ressurs – avfallsstrategi

Norges affaldsstrategi udkom august 2013. Strategien er udarbejdet i henhold til EUs miljøprogram og sætter forebyggelse, ressource optimering og -udvinding på dagsordenen i de næste år.