Spring til indhold

Datacenter for cirkulær økonomi

Er jeres virksomhed med i producentansvaret og den cirkulære økonomi?

Tjek om I er omfattet
Elektronik

Elektronik

Er I producenter eller importører af produkter eller udstyr, der virker ved strøm. Se, hvilke regler, der specielt gælder for elektronik og hvad I som virksomhed skal gøre.

Batterier

Batterier

Er I importører af enten bilbatterier, industribatterier eller bærbare batterier. Se, hvad der specielt gælder for hver af de 3 batterityper.

Biler

Biler

Er I importører af nye eller brugte personbiler eller varebiler. Eller ønsker du at skrotte din gamle bil? Se, hvordan producentansvaret for biler er organiseret i Danmark.

Engangsplast

Engangsplast

Producenter og importører af engangsplast produkter får også producentansvar. I Danmark er filtre til tobaksprodukter den første produktgruppe, som er omfattet.

Emballage

Emballage

Det kommende producentansvar for emballage, som træder i kraft januar 2025. Se status og få løbende opdateringer

Elektronik

Elektronik

Er I producenter eller importører af produkter eller udstyr, der virker ved strøm. Se, hvilke regler, der specielt gælder for elektronik og hvad I som virksomhed skal gøre.

Batterier

Batterier

Er I importører af enten bilbatterier, industribatterier eller bærbare batterier. Se, hvad der specielt gælder for hver af de 3 batterityper.

Biler

Biler

Er I importører af nye eller brugte personbiler eller varebiler. Eller ønsker du at skrotte din gamle bil? Se, hvordan producentansvaret for biler er organiseret i Danmark.

Engangsplast

Engangsplast

Producenter og importører af engangsplast produkter får også producentansvar. I Danmark er filtre til tobaksprodukter den første produktgruppe, som er omfattet.

Emballage

Emballage

Det kommende producentansvar for emballage, som træder i kraft januar 2025. Se status og få løbende opdateringer

Registrering

Filtre til brug for tobaksprodukter (FTT)

Til jer som fremstiller, sælger eller importerer filtercigaretter eller filtre i løssalg til brug for tobaksprodukter. Der er indført producent- og oprydningsansvar for denne type produkter. Det betyder, at I skal foretage en registrering her hos DPA. Registret åbner 1. maj for jer, der allerede sælger disse produkter og derfor er omfattet af lovgivningen. Registreringen skal foretages senest 1. juni 2023.

Engangsplast – Tobaksfiltre

Aktuel

Er jeres registrering blevet slettet?

Der kan være forskellige årsager til at en registrering bliver inaktiveret i producentansvarsregistret. Læs mere om konsekvenser og muligheder for genaktivering.

Sletning

Nye regler

Minimumskrav til producentansvarsordninger

Udover registrerings- og oprydningsansvaret for engangsplast og tobaksfiltre, som træder i kraft lige om lidt, træder også de nye minimumskrav til alle producentansvar i kraft. Helt præcist den 5. januar 2023 skal alle virksomheder og producentordninger være klar til at overholde en række fastsatte minimumskrav.

Se ny lovgivning
Bilskrot

Biler

Skrot din bil og få udbetalt skrotpræmie

Er du bilejer og har en udtjent bil? Så kan du skrotte din bil miljømæssigt korrekt og få udbetalt din skrotpræmie.

Se hvordan du får skrottet din bil

Genveje

Cirkulær økonomi og producentansvar

Se hvad den europæiske handlingsplan om Cirkulær økonomi og producentansvar betyder for jer

Om registreringen

Se hvorfor og hvordan I som nye producenter eller importører registrerer jer i producentansvarsregistret

Tildeling

Se den nuværende geografiske fordeling af producenternes afhentning på de kommunale indsamlingssteder

Producentansvarsregistret (PAR)

Se allerede registrerede producenter og importører af elektronik, batterier og biler

Det digitale udbetalingssystem (DUS)

Se hvordan du får skrottet din bil, finder ophugger og modtager skrotpræmie

Indberetning af miljøbehandling af biler (IMB)

Gå til autoophuggernes side om årlige indberetning

Statistik og Miljømål

Se den seneste statistik for elektronik, batterier og biler og miljømål

Økonomi og gebyrer

Se de gældende gebyrsatser og beregn selv jeres gebyrer

Mærkning af produkter

Se hvilke regler der gælder for mærkning af elektronik og batterier

Kommuner og indsamlingssteder

Se kommuner og de kommunale indsamlingssteder for elektronikaffald og bærbare batterier

Oftest stillede spørgsmål

Se ofte stillede spørgsmål omkring elektronik, batterier og biler. Kommunernes rolle, samt hvordan du får skrottet din bil

Lovgivningen

Se og følg med i ny og gældende lovgivning for alle områder.