Skip to content
Documents

Refusion for reeksport

Notatet beskriver bestemmelsen om mulighed for refusion for reeksporterede mængder jf. regelændringerne fra 2014. Med henblik på refusion kan producenter, mod fremsendelse af dokumentation, indberette mængder, som er eksporteret ud af Danmark af et senere salgsled.

Formular som skal anvendes som dokumentation: “Erklæring om reeksport”