Spring til indhold
DPA – Datacenter for cirkulær økonomi

Driftsstatus

Her får du besked om driftsstatus på Producentansvarsregistret (PAR), Det digitale udbetalingssystem for skrotningsgodtgørelse (DUS) og Indberetning af miljøbehandling af biler (IMB), herunder de offentlige systemer vi integrerer med. Vær opmærksom på, at vi kun opdaterer på driftsstatus inden for normal arbejdstid.

Motorregistret

Fremsøgning af bil, nummerplade mv.

Statens Datafordeler

Trækker virksomhedsoplysninger fra CVR

Driftsstatus Nets og ID

Adgange til systemer

Digital Post

Post fra os på virk.dk og borger.dk

Klik på linket herunder og kopier XML-filen til RSS-feedet og sæt det ind i din RSS-læser. Du kan også bare vælge at følge med på denne side.

Driftsmeddelser RSS feed

11/10/2023 - 13:50

Registrering for emballage

Registrering for emballage fra 1. april 2024

Miljøministeriet har meldt ud, at det er forventet, at I som bliver omfattet af producentansvar for emballage, skal foretage jeres lovpligtige registrering fra 1. april 2024.

I skal foretage registreringen i det nationale producentansvarsregister, som bliver administreret af os i DPA. I kan tilgå registret via producentansvar.dk eller virk.dk

Hvad skal I registrere?

I skal registrere CVR nr. og kontaktoplysninger og evt. tilknytning til en kollektiv ordning. Derefter skal I vælge de kategorier af emballagetyper og -materialer, som er relevante for jeres virksomhed. Til hver kategori skal I angive den mængde (kg) , I forventer at tilføre det danske marked i 2024. Når I har bekræftet oplysningerne og betalt oprettelsesgebyret, er jeres lovpligtige registrering oprettet.

DPA vejleder både nye og eksisterende producenter

Vi i DPA udarbejder løbende informationsmateriale, som vi publicerer her på producentansvar.dk. Her kan I finde information, som både kan guide jer til at vurdere, hvorvidt I er omfattet af producentansvar for emballage, samt de nærmere detaljer omkring registrering og den årlige indberetning af emballagemængder.

I som allerede er registreret for elektronik og batterier, er højst sandsynligt også omfattet af producentansvaret for emballage. I vil fremover modtage orientering om emballage sammen med den øvrige lovpligtige information.

Gå til information emballage

08/03/2023 - 08:00

Data på bærbare batterier er modtaget fra Skattestyrelsen


Data på bærbare batterier importeret og bragt i omsætning i 2022 er modtaget fra Skattestyrelsen

Dansk Producentansvar (DPA) modtager årligt data fra Skattestyrelsen over mængden af bærbare batterier, som en importør har bragt i omsætning i Danmark i det forgangne år 2022. Hvis man som virksomhed producerer eller importerer, samt afsætter batterier på det danske marked, er virksomheden omfattet af miljølovgivningen om producentansvar.

Sådan gør du – inden 31. marts

     1. Vejledning til at foretage registrering for producentansvar på bærbare batterier

Er du ny importør så brug aktiveringslinket i det brev I har fået tilsendt til jeres Digitale Postkasse – Er du allerede registreret, så gå videre til “Den årlige mængde indberetning”.

Hvis registreringen for producentansvar for bærbare batterier forsat skal være aktiv:

 1. Brug aktiveringslinket i det brev I har tilsendt til jeres Digitale for at komme til producentansvarsregistret.
 2. Udfyld de påkrævede stamoplysninger. (Vælg menupunktet ’Virksomhedsoplysninger’) Tryk GEM.
 3. Kontroller, om produktkategorier og mængder er korrekte. (Vælg menuen ’Kategorier og mængder’) og Gem
 4. VIGTIGT, husk at signere både bekræftelse og indberetningserklæringen for 2023.

Den årlige mængde indberetning

      2. Vejledning til at foretage den årlige indberetning på bærbare batterier

Mængden af importerede bærbare batterier skal indberettes én gang årligt og senest 31. marts. Det gør I samme sted.

 1. LOG på DPA Registret med det medarbejderNemID, som I har tilknyttet.
 2. Vælg menupunktet ”Kategorier og mængder” og fanen for år 2022.
 3. Godkend antallet (kg.) af bærbare batterier, som du har importeret og indberettet til SKAT.
 4. Hvis I er omfattet af producentansvar på andre kategorier, så indtast de markedsførte mængder på disse kategorier. Tryk GEM
 5. Signér til sidst ”Indberetningserklæringen”

Indberetningen er nu fuldendt

Uenig i oprettelse og data? Kontakt eller afmeld hos Skattestyrelsen

I skal kontakte Skattestyrelsen, hvis I mener, at I er fejloprettet for producentansvar, da DPA ikke kan ændre i data, der kommer fra Skattestyrelsen. Vær opmærksom på, at virksomhedens indberetning af mængder (også hvis der er indtastet et 0) anses som værende i status: aktiv under producentansvaret. Hvis I vil afmelde import af batterier Se vejledning

Registreringen medfører et oprettelsesgebyr: Se mere på producentansvar.dk

Hvis I ikke foretager jer noget, bliver registreringen automatisk gjort inaktiv i producentansvarsregistret efter 31. marts.

DPA skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at i henhold til batteribekendtgørelsen må der ikke aftages og forhandles batterier fra importører, der ikke er registreret i producentansvarsregistret.

Har I spørgsmål til producentansvarsreglerne i øvrigt, er I velkomne til at kontakte os på e-mail: info@producentansvar.dk eller telefon 3915 5161.

Læs mere om den årlige indberetning 2023

02/03/2023 - 12:05

Data på biler er modtaget fra Motorstyrelsen


Data på biler importeret/indregistreret i 2022 er modtaget fra Motorstyrelsen

DPA modtager oplysninger om antallet af importerede biler på jeres CVR nr. fra Motorstyrelsen, fordi der er krav om registrering og indberetning til producentansvarsregistret, hvis virksomheden er omfattet af producentansvarslovgivningen. Reglerne gælder for både elektroniske produkter, batterier og biler.

Sådan gør du – inden 31. marts 2022

     1. Vejledning til at foretage registrering for producentansvar på biler og bilbatterier

Er du ny importør så brug dette link til at oprette registrering – Er du allerede registreret, så gå direkte videre til “Den årlige mængde indberetning”.

 1. Tast CVR-nummer og tryk på hent data (fra CVR).
 2. Udfyld de påkrævede stamoplysninger.
 3. Vælg ”Kategorier” og tilvælg kategorierne ”Person bil og/eller varebil” og ”Bilbatterier” og “Industribatteri” (el- og hybridbiler) . GEM
 4. Signér til sidst ”Bekræftelsen”.
 5. Gå videre til “Den årlige mængde indberetning”.

Registreringen er nu fuldendt.
Virksomheden kan fremsøges i den offentlige del af registret og menupunktet ”Bekræftelse” er skiftet til ”Registreringsbevis”.

Den årlige mængde indberetning

     2. Vejledning til at foretage den årlige indberetning på biler og bilbatterier

Mængden af importerede biler og bilbatterier skal indberettes én gang årligt og senest 31. marts. Det gør I samme sted.

 1. LOG på DPA Registret med det medarbejderNemID, som I har tilknyttet.
 2. Vælg menupunktet ”Kategorier og mængder” og fanen for år 2022.
 3. Indtast antallet (stk.) af vare- eller personbiler, som du har importeret (se evt. det antal som Motorregistret har registreret på side 1 i det brev I har modtaget i jeres Digitale Postkasse).
 4. Korrigér gerne, hvis antallet af biler opgivet af Motorstyrelsen ikke er korrekt.
 5. Indtast mængden (kg.) af bilbatterier og industribatterier (el- og hybridbiler), du har importeret eller solgt. Tryk GEM
 6. Signér til sidst ”Indberetningserklæringen”

Indberetningen er nu fuldendt

Generelt om registrering for producentansvar

Registreringen indebærer et én-gangs-oprettelsesgebyr. Registreringsgebyret udgør 1.000 DKK ekskl. moms for registrering af første producentansvarsområde (fx biler) og derefter 500 DKK pr. yderligere område (fx batterier).

Har du spørgsmål til dette brev, producentansvarsreglerne i øvrigt eller har du brug for en liste med de registrerede stelnumre, er du velkommen til at kontakte os i DPA på e-mail: info@producentansvar.dk eller telefon 3915 5161.

Læs mere om den årlige indberetning 2023

30/11/2022 - 13:36

DUS opdatering – En række af forbedringer

En række af forbedringer

Kære ophuggere

I får her en beskrivelse af de forbedringer, som er udviklet til det digitale udbetalingssystem for skrotnings-godtgørelser (DUS).
Funktionerne vil være tilgængelige i DUS fra og med torsdag den 1. december 2022.

Læs om nyeste udvikling af DUS

06/09/2022 - 11:14

06-09-2022: Driftsfejl, det er ikke muligt at oprette en registrering i øjeblikket (Løst 07-09-2022)

Datafordeleren, som henter data fra CVRegistret i forbindelse med oprettelse af registrering i producentansvarsregistret (PAR) kan ikke levere data pt.

Det betyder at danske virksomheder ikke kan foretage registrering i øjeblikket. Vi arbejder på sagen.

19/07/2022 - 09:41

19-07-2022 Videreudvikling er implementeret

Brev til ophuggere. Funktioner der skal lette dokumenthåndtering og dokumentation i DUS er lagt i produktion.

18/07/2022 - 14:06

18-07-2022 Udfald i DUS (Løst 19-07-2022)

Sagsbehandling i DUS fejler. I kan derfor ikke oprette, godkende eller annullere sager i øjeblikket. Vi er på sagen og beklager ulejligheden.

19-07-2022: Problemet med datafordeler er løst.

03/02/2022 - 07:40

Det er ikke muligt at logge på DUS (Løst 07-02-2022)

Som følge af en planlagt ændring i NemLog-in er der sket en følgefejl i vores system. Det er derfor ikke muligt lige nu at logge på DUS for at skrotte biler eller behandle skrotningssager.

Vi arbejder på højtryk for at løse fejlen og beklager ulejligheden.

(Problemet er løst)

02/11/2021 - 11:26

DPA tester opkobling til DMR

kl. 8.00: Der foretages test

Vores systemer

Producentansvarsregistret (PAR)

Det nationale producentansvarsregister for elektronik, biler og batterier kaldes i daglig tale PAR. Det er her I, som producent eller importør, skal have en registrering for lovligt at kunne sælge jeres produkter i Danmark.

Det digitale udbetalingssystem for skrotningsgodtgørelse (DUS)

Systemet hvor borgere og virksomheder kan få skrotpræmie for deres udtjente bil, kaldes mere mundret for DUS. Her kan bilejere finde godkendte autoophuggere, når deres bil skal skrottes. Det er også her du får udbetalt skrotpræmien på 2200 kr. DUS tilgås via borger.dk eller virk.dk.

Indberetning af miljøbehandling af biler (IMB)

Autoophuggere har deres eget indberetningssystem, som vi for letheds skyld kalder IMB. Hvis I er godkendt til demontering og ophugning af skrotbiler, er det her, I hvert år skal foretage den årlige indberetning af, hvordan skrotbilerne er miljøbehandlet. Indberetningen er fra og med 2023 flyttet over på virk.dk,

Kommuneregister hos DPA

Alle kommuner og visse kommunale affaldsselskaber har adgang til DPA’s kommuneregister over indsamlingssteder. Det har de fordi, det er kommunerne, der er ansvarlige for at etablere de indsamlingssteder, hvor borgere kan aflevere affald, og hvortil producentordningernes operatører skal aflevere opsamlingsenheder, som svarer til de 7 elektronikfraktioner + bærbare batterier.