Spring til indhold
Forside

Søg og du skal finde

I Dansk Producentansvar (DPA) har vi til formål at udvikle og drive det lovpligtige, nationale producentansvarsregister. Vi har her oprettet en samling med relevante dokumenter og artikler, hvor du kan fremsøge mere detaljeret information. Søg eksempelvis efter procedurer og vejledninger, myndighedsskrivelser og lovtekster eller danske og EU-relaterede rapporter og artikler.

Vejledning til indberetning af miljøbehandling af udtjente og skrottede biler

Overordnet skal indberetningen vise, hvor mange af de skrottede biler der blev reelt blev affaldshåndteret i et kalenderår, samt i hvor høj grad bilerne blev behandlet (demonteret og ophugget) med henblik på genbrug og genanvendelse. Indberetningen l foretages årligt i perioden 15. januar til 15. april i Indberetningssystem for Miljøbehandling af Biler (herefter forkortet IMB). Vejledningen beskriver, hvad der skal indberettes og hvad formålet er, samt hvordan du skal forholde dig til de enkelte indberetningsfelter og resultatet heraf. I vejledningen vises forklaring til de felter, som du skal indberette i, og hvordan de bruges i forhold til beregning af miljøkrav og målepunkter. Der er desuden etableret et definitionsafsnit indeholdende definitioner på centrale begreber, samt et bilag med det lovmæssige grundlag for indberetningen. ELV- Direktivet - End-of-Life Vehicles

DPA-vejledninger, DPA-System, 2022

Årsrapport 2020

DPA-System udgiver årligt en rapport, der beskriver organisationens aktiviteter i det forgangne år, samt følger op på de grundliggende lovgivningsmæssige rammevilkår. Derudover beskrives omkostningsfordeling, gebyrstruktur og årsregnskabet i forbindelse med producentansvaret for elektrisk udstyr, batterier og biler, herunder administrationen af skrotningsgodtgørelsessystemet DUS.

DPA-publikationer, DPA-System, 2021

Refusion for reeksport

Notatet beskriver bestemmelsen om mulighed for refusion for reeksporterede mængder jf. regelændringerne fra 2014. Med henblik på refusion kan producenter, mod fremsendelse af dokumentation, indberette mængder, som er eksporteret ud af Danmark af et senere salgsled.

DPA-vejledninger, DPA-System, 2021

Anfordringsgaranti

Denne formular skal anvendes i forbindelse med den økonomiske sikkerhed som producenterne skal stille i forbindelse med tildelingen af elskrot. Sikkerhedsstillelsen beregnes hvert år af DPA-System og skal sikre returlogistikkens varetagelse. Formularen skal printes ud og underskrives af banken.

Formularer, DPA-System, 2021

Tildelingen 2021

Dette dokument indeholder alle de lovpligtige oplysninger som er forbundet med den årlige tildeling af elektronikaffald og bærbare batterier fra kommunale indsamlingssteder: Kontaktoplysninger på de kollektive ordninger (elretur, LWF, ERP, Recipo og RENE AG) og deres operatører, samt kontaktoplysninger til regionale indsamlingssteder for større mængder elektronikaffald.

DPA-publikationer, DPA-System, 2021

Sikkerhedsstillelse-WEEE

Dette dokument beskriver principperne og omkostningssatserne for sikkerhedsstillelse samt beskriver til beregninger, etablering og evt. anvendelse og/eller fritagelse. Den økonomiske sikkerhedsstillelse anvendes i forbindelse med tildelingen af elskrot. Sikkerhedsstillelsen attesteres på en Anfordringsgaranti. Sikkerhedsstillelse vedr alle som markedsfører udstyr til husholdninger både individuelle og producenter i kollektive ordninger.

DPA-vejledninger, DPA-System, 2021

Samarbejdsaftale mellem Dansk Producentansvar og Miljøstyrelsen

Dokumentet specificerer opgavefordelingen mellem miljømyndigheden Miljøstyrelsen (MST) og DPA-System (den administrative organisation) i forbindelse med varetagelsen af producentansvaret for elektronik, batterier og biler, herunder varetagelsen af Miljøordning for biler (MfB) og digitalisering af systemet til udbetaling af skrotningsgodtgørelse (DUS). Samarbejdsaftalen er revideret Maj 2021

DPA-publikationer, Miljøstyrelsen, 2021

Vejledning til Registrering og årlig indberetning

Dette dokument beskriver, hvordan man opretter sig som ny producent eller importør, samt hvilke data der årligt skal indberettes til DPA i indberetningsperioden fra 1. januar til 31. marts. Registreringsvejledning og vejledning til den årlige mængdeindberetning

DPA-vejledninger, DPA-System, 2021

Afgrænsning af produkter omfattet af lovgivningen (WEEE2)

Dokumentet beskriver den metode der anvendes, når det skal afgøres, hvorvidt et elektrisk eller elektronisk produkt eller udstyr er omfattet af producentansvaret eller undtaget i henhold til WEEE lovgivningen. Der redegøres for design begreberne modulopbygget, kompaktintegreret og færdigkonfektioneret samt undtagelser for komponenter og reservedele i forbindelse med hvorledes vægten af udstyret opgøres. Scope (scoping) for elektronik produkter og Indberetningskrav.

DPA-vejledninger, DPA-System, 2020