Spring til indhold

Producentansvar er et centralt element i den cirkulære økonomi

Med en samfundsorden baseret på cirkulær økonomi er alle materialer og stoffer værdifulde og har en reel værdi. Også når produkter er blevet til affald. En omstilling til en mere cirkulær økonomi rummer ikke kun et stort potentiale for miljøet, men også for danske virksomheders konkurrenceevne

Elektronik

Elektronik

Implementeret i 2006

Batterier

Batterier

Implementeret 2009

Biler

Biler

Implementeret i 2015

Engangsplast

Engangsplast

Implementering pågår

Emballage

Emballage

Implementering pågår

Producentansvar kan betale sig

Cirkulær økonomi handler om at gøre væksten bæredygtig. At bruge vores naturressourcer og designe produkter på en måde, så udvundne råvarer, bruges fornuftigt og så mange gange som muligt. Og ikke ender på en losseplads, men i et nyt produkt. En effektiv organisering af jeres producentansvar, kan derfor være rentabel ressourcemæssigt og dermed økonomisk.

Og der kommer mere af det

Sigtet med at overlade ansvaret for visse produktstrømme – også når de er udtjente- til jer, som virksomheder som reelt producerer eller afsætter produkterne, er at skabe et incitament til at udvikle både mere miljøvenlige og genanvendelige produkter, så materialerne herfra kan indgå i en ny produktion.

Flere og flere produktgrupper bliver underlagt producentansvar som reguleringsværktøj.

Tag jeres produkter retur

Producentansvaret indbefatter, at alle slutbrugere skal have mulighed for gratis at komme af med både elektronik, batterier og biler, når de er udtjente. Producenter og importører har herved muligheden for at få materialeressourcerne fra produkterne tilbage i en ny produktion eller afsætte dem til genvindings- eller råstofindustrien.

 

Hvis I som virksomhed ikke er bekendt med ovenstående begreber, kan I med fordel starte med introduktionen her.

Der er to helt centrale elementer

 1. Registrering i det nationale register

  For det første skal alle omfattede virksomheder, som lovligt ønsker at sælge elektronik, batterier eller biler, være registreret i det pågældende lands nationale producentansvarsregister. I Danmark er producentansvarsregistret placeret hos os i DPA

 2. Indberetning

  Et  andet centralt element i producentansvaret er indberetningspligten. Der er igen to forhold, der afgør, hvem der har pligt til at foretage registrering og årlig indberetning og dermed har producentansvaret i medlemslandet:

  1. Typen af produkter
  2. Virksomhedens rolle og placering på markedet

Placér jeres virksomhed

Figuren nedenfor viser forskellige handelsformer og geografisk etablering. Hvis jeres virksomhed kan placeres i en af de sorte kasser, vil virksomheden være omfattet af producentansvaret i Danmark såfremt virksomheden sælger elektronik, batterier eller biler til eller på det danske marked.

Producent, importør og fjernsalg

Lovgivningen vedrører:

 • Alle producenter og importører, som ønsker at afsætte elektronik, batterier eller biler i Danmark.
 • Alle producenter, importører samt øvrige handelsvirksomheder, der sælger omfattede produkter i eget navn eller mærke.
 • Alle virksomheder i andre EU-lande eller lande udenfor EU, som gennem fjernsalg eller internethandel sælger direkte til slutbrugere i Danmark.

Forhandler eller distributør

Hvis jeres elektriske produkter, batterier eller biler er købt gennem en dansk leverandør, har jeres virksomhed IKKE producentansvar, og I skal ikke oprette en registrering.  Til gengæld skal I sikre jer, at den leverandør I handler med, har påtaget sig ansvaret i Danmark, da det ellers er ulovligt af aftage produkter derfra.

Producentansvarsregister

Godkendte virksomheder

I den offentlige del af producentansvarsregistret kan I fremsøge de virksomheder, som varetager deres producentansvar og dermed er godkendte til at afsætte elektronik, batterier eller biler i Danmark.

Søg godkendte virksomheder

Virksomheder som skal af med udtjent elektrisk udstyr har en ret, men ikke pligt til at aflevere det udtjente elektronik til producenter af det pågældende udstyr. Omvendt har producenten en pligt, men ikke ret til at modtage sine udtjente produkter, samt sørge for miljøbehandling af disse.

Genveje

Produkter

Se hvilke produkter, der er omfattet af producentansvaret

Registrering

Se hvorfor en registrering er nødvendig og hvordan I skal gøre

Indberetning

Se formålet med den årlige indberetning 1. januar - 31. marts

Økonomi og gebyrer

Se information om gebyrer og gebyrsatser mv.

Producentordninger

Se information om Bemyndiget repræsentant og Kollektive- og Individuelle ordninger

Kommuner og indsamlingssteder

Se mere om kommunernes rolle i producentansvarslovgivningen

Tildeling

Se mere om tildeling af kommunalt indsamlet affald og indsamlingssteder

Andre aktører

Se den lange række andre aktører. som af forskellige grunde er involveret i producentansvaret

Europæiske Registre

Se andre EU-registre. Europæisk erfaringsudveksling og harmonisering (EWRN)

Lovgivning

Se EU-lovgivning og dansk implementering og produktspecifikke regelsæt.

Historie og formål

Se baggrund for etablering af producentansvarsregister og etablering af DPA

Skrotning af bil

Se hvilke muligheder der er når du vil skrotte din gamle bil