Spring til indhold

Datacenter for cirkulær økonomi

Er I omfattet af producentansvar og cirkulær økonomi?

Tjek om I er omfattet
Elektronik

Elektronik

Er I producenter eller importører af produkter eller udstyr, der virker ved strøm. Se, hvilke regler, der specielt gælder for elektronik og hvad I skal gøre.

Batterier

Batterier

Er I importører af enten bilbatterier, industribatterier eller bærbare batterier. Se, hvad der specielt gælder for hver af de 3 batterityper.

Biler

Biler

Er I importører af nye eller brugte biler? Eller ønsker du at skrotte din gamle bil? Se, mere om producentansvaret for biler i Danmark.

Engangsplast

Engangsplast

Producenter og importører af visse produkter af engangsplast får enten markedsforbud eller producent- og oprydningsansvar. Se hvilke produkter, der er omfattet.

Fiskeredskaber

Fiskeredskaber

Producenter og importører af fiskeredskaber af plast er pålagt producentansvar, Registreringspligten starter 1. april 2024.

Emballage

Emballage

Producentansvar for emballage er under implementering i Danmark. Se status og få løbende opdateringer

Elektronik

Elektronik

Er I producenter eller importører af produkter eller udstyr, der virker ved strøm. Se, hvilke regler, der specielt gælder for elektronik og hvad I skal gøre.

Batterier

Batterier

Er I importører af enten bilbatterier, industribatterier eller bærbare batterier. Se, hvad der specielt gælder for hver af de 3 batterityper.

Biler

Biler

Er I importører af nye eller brugte biler? Eller ønsker du at skrotte din gamle bil? Se, mere om producentansvaret for biler i Danmark.

Engangsplast

Engangsplast

Producenter og importører af visse produkter af engangsplast får enten markedsforbud eller producent- og oprydningsansvar. Se hvilke produkter, der er omfattet.

Fiskeredskaber

Fiskeredskaber

Producenter og importører af fiskeredskaber af plast er pålagt producentansvar, Registreringspligten starter 1. april 2024.

Emballage

Emballage

Producentansvar for emballage er under implementering i Danmark. Se status og få løbende opdateringer

Lommeregner

Systemopdatering 16. juli 2024

Mulighed for korrektion af forventede emballagemængder

Fra i dag vil det være muligt at foretage rettelser i de tidligere angivne mængder af forventet markedsført emballage for kalenderåret 2024. Det betyder, at I kan ændre i de mængder, I oplyste i forbindelse med jeres registrering for emballage. Ændringerne skal foretages per virksomhed via jeres selvbetjeningsside i producentansvarsregistret. Sidste frist for at korrigere den mængde, I tidligere har angivet, er 31. august 2024. Efter denne dato vil korrektionsfunktionen ikke længere være tilgængelig.

Ret forventede markedsførte emballagemængder

Økonomi

Gebyrsatser 2024

De årlige gebyrsatser for producentansvar for elektronik, batterier og biler er nu beregnet og godkendt af både vores bestyrelse og Miljøministeren. Satserne for jeres årlige, lovpligtige gebyr beregnes hvert år på baggrund af de mængder, I indberettede i starten af året. Se satserne og prøv vores on-line beregner for at kende jeres årlige gebyr.

Se gebyrer og økonomi

Lovgivning

Ny bekendtgørelse om engangsplast offentliggjort

Miljøstyrelsen har offentliggjort ny bekendtgørelse om engangsplast. Bekendtgørelsen udvider producentansvarsområdet til -udover filtre til tobak (FTT) - også at omfatte: Fødevarebeholdere, Indpakningsposer og -folier, drikkevarebeholdere, drikkebægre, letvægtsbæreposer, vådservietter samt balloner. Bekendtgørelsen angiver 1. oktober 2024 som ikrafttrædelsesdato.

Bekendtgørelse om udvidet producentansvar for visse engangsplastprodukter

Systemopdatering

Fremover skal I logge ind med MitID Erhverv

Vi har implementeret NemLogin, hvilket betyder, at alle danske virksomheder, herunder ledelsesrepræsentanter og jer med Privat MitID, fremover skal bruge MitID erhverv med særligt tildelte rettigheder. Se hvordan udenlandske og danske aktører fremover får adgang til producentansvarsregistret.

Sådan får du adgang til producentansvarsregistret
Bilskrot

Biler

Skrot din bil og få udbetalt skrotpræmie

Er du bilejer og har en udtjent bil? Så kan du skrotte din bil miljømæssigt korrekt og få udbetalt din skrotpræmie.

Se hvordan du får skrottet din bil

Genveje

Cirkulær økonomi og producentansvar

Se hvad den europæiske handlingsplan om Cirkulær økonomi og producentansvar betyder for jer

Om registreringen

Se hvorfor og hvordan I som nye producenter eller importører registrerer jer i producentansvarsregistret

Tildeling

Se den nuværende geografiske fordeling af producenternes afhentning på de kommunale indsamlingssteder

Producentansvarsregistret (PAR)

Se allerede registrerede producenter og importører af elektronik, batterier og biler

Det digitale udbetalingssystem (DUS)

Se hvordan du får skrottet din bil, finder ophugger og modtager skrotpræmie

Indberetning af miljøbehandling af biler (IMB)

Gå til autoophuggernes side om årlige indberetning

Statistik og Miljømål

Se den seneste statistik for elektronik, batterier og biler og miljømål

Økonomi og gebyrer

Se de gældende gebyrsatser og beregn selv jeres gebyrer

Mærkning af produkter

Se hvilke regler der gælder for mærkning af elektronik og batterier

Kommuner og indsamlingssteder

Se kommuner og de kommunale indsamlingssteder for elektronikaffald og bærbare batterier

Oftest stillede spørgsmål

Se ofte stillede spørgsmål omkring elektronik, batterier og biler. Kommunernes rolle, samt hvordan du får skrottet din bil

Lovgivningen

Se og følg med i ny og gældende lovgivning for alle områder.