Spring til indhold

Datacenter for cirkulær økonomi

Er jeres virksomhed med i producentansvaret og den cirkulære økonomi?

Tjek om I er omfattet
Elektronik

Elektronik

Er I producenter eller importører af produkter eller udstyr, der virker ved strøm. Se, hvilke regler, der specielt gælder for elektronik og hvad I som virksomhed skal gøre.

Batterier

Batterier

Er I importører af enten bilbatterier, industribatterier eller bærbare batterier. Se, hvad der specielt gælder for hver af de 3 batterityper.

Biler

Biler

Er I importører af nye eller brugte personbiler eller varebiler. Eller ønsker du at skrotte din gamle bil? Se, hvordan producentansvaret for biler er organiseret i Danmark.

Engangsplast

Engangsplast

Producenter og importører af engangsplast produkter får også producentansvar. I Danmark er filtre til tobaksprodukter den første produktgruppe, som er omfattet. Registreringspligten træder i kraft 5. januar 2023.

Elektronik

Elektronik

Er I producenter eller importører af produkter eller udstyr, der virker ved strøm. Se, hvilke regler, der specielt gælder for elektronik og hvad I som virksomhed skal gøre.

Batterier

Batterier

Er I importører af enten bilbatterier, industribatterier eller bærbare batterier. Se, hvad der specielt gælder for hver af de 3 batterityper.

Biler

Biler

Er I importører af nye eller brugte personbiler eller varebiler. Eller ønsker du at skrotte din gamle bil? Se, hvordan producentansvaret for biler er organiseret i Danmark.

Engangsplast

Engangsplast

Producenter og importører af engangsplast produkter får også producentansvar. I Danmark er filtre til tobaksprodukter den første produktgruppe, som er omfattet. Registreringspligten træder i kraft 5. januar 2023.

Økonomi

Hvor er min faktura? Gebyrer 2022

Fakturering af de årlige gebyrer er baseret på de indberettede, markedsførte mængder i 2021. Se gebyrsatser, tjek jeres faktura via vores beregner, og få hjælp til at finde den i de digitale post-kanaler.

Økonomi
Danmarkskort

Aktuelt

Skiftedag i kommunerne 1. september

Tildelingen 2022 er trådt i kraft. Se hvilke producentordninger, operatører og kommuner, der skal samarbejde om håndteringen af udtjent elektronik og batterier fra og med skiftedag 1. september 2022.

Læs om tildelingen 2022

Aktuel

Er jeres registrering blevet slettet?

Der kan være forskellige årsager til at en registrering bliver inaktiveret i producentansvarsregistret. Læs mere om konsekvenser og muligheder for genaktivering.

Sletning
Bilskrot

Biler

Skrot din bil og få udbetalt skrotpræmie

Er du bilejer og har en udtjent bil? Så kan du skrotte din bil miljømæssigt korrekt og få udbetalt din skrotpræmie.

Se hvordan du får skrottet din bil

Genveje

Cirkulær økonomi og producentansvar

Se hvad den europæiske handlingsplan om Cirkulær økonomi og producentansvar betyder for jer

Om registreringen

Se hvorfor og hvordan I som nye producenter eller importører registrerer jer i producentansvarsregistret

Tildeling

Se den nuværende geografiske fordeling af producenternes afhentning på de kommunale indsamlingssteder

Producentansvarsregistret (PAR)

Se allerede registrerede producenter og importører af elektronik, batterier og biler

Det digitale udbetalingssystem (DUS)

Se hvordan du får skrottet din bil, finder ophugger og modtager skrotpræmie

Indberetning af miljøbehandling af biler (IMB)

Gå til autoophuggernes årlige indberetning

Statistik og Miljømål

Se den seneste statistik for elektronik, batterier og biler og miljømål

Gebyrer

Se de gældende gebyrsatser og beregn selv jeres gebyrer

Mærkning af produkter

Se hvilke regler der gælder for mærkning af elektronik og batterier

Kommuner og indsamlingssteder

Se kommuner og de kommunale indsamlingssteder for elektronikaffald og bærbare batterier

Oftest stillede spørgsmål

Se ofte stillede spørgsmål omkring elektronik, batterier og biler. Kommunernes rolle, samt hvordan du får skrottet din bil

Om indberetningen

Se hvad du som godkendt producent eller importør skal indberette én gang om året.