Spring til indhold

Datacenter for cirkulær økonomi

Er I omfattet af producentansvar og cirkulær økonomi?

Tjek om I er omfattet
Elektronik

Elektronik

Er I producenter eller importører af produkter eller udstyr, der virker ved strøm. Se, hvilke regler, der specielt gælder for elektronik og hvad I som virksomhed skal gøre.

Batterier

Batterier

Er I importører af enten bilbatterier, industribatterier eller bærbare batterier. Se, hvad der specielt gælder for hver af de 3 batterityper.

Biler

Biler

Er I importører af nye eller brugte personbiler eller varebiler. Eller ønsker du at skrotte din gamle bil? Se, hvordan producentansvaret for biler er organiseret i Danmark.

Engangsplast

Engangsplast

Producenter og importører af visse produkter af engangsplast får enten markedsforbud eller producent- og oprydningsansvar. Se hvilke produkter, der er omfattet.

Emballage

Emballage

Producentansvar for emballage er under implementering i Danmark. Se status og få løbende opdateringer

Elektronik

Elektronik

Er I producenter eller importører af produkter eller udstyr, der virker ved strøm. Se, hvilke regler, der specielt gælder for elektronik og hvad I som virksomhed skal gøre.

Batterier

Batterier

Er I importører af enten bilbatterier, industribatterier eller bærbare batterier. Se, hvad der specielt gælder for hver af de 3 batterityper.

Biler

Biler

Er I importører af nye eller brugte personbiler eller varebiler. Eller ønsker du at skrotte din gamle bil? Se, hvordan producentansvaret for biler er organiseret i Danmark.

Engangsplast

Engangsplast

Producenter og importører af visse produkter af engangsplast får enten markedsforbud eller producent- og oprydningsansvar. Se hvilke produkter, der er omfattet.

Emballage

Emballage

Producentansvar for emballage er under implementering i Danmark. Se status og få løbende opdateringer

Aktuelt

Årlig indberetning 1. januar - 31. marts 2024. Husk MitID erhverv!

Producentansvarsregistret (PAR) er åben for indtastning af markedsførte, indsamlede og miljøbehandlede mængder af elektriske og elektroniske produkter, batterier og biler i 2023. Husk at I skal bruge MitID erhverv for at tilgå registret, og at jeres NemLogIN administrator først skal give jer disse rettigheder. NB! EMBALLAGE - ingen registrering eller indberetning før 1. april 2024.

Se mere om indberetning og MitID erhverv

Systemopdatering

Fremover skal I logge ind med MitID Erhverv

Vi har implementeret NemLogin, hvilket betyder, at alle danske virksomheder, herunder ledelsesrepræsentanter og jer med Privat MitID, fremover skal bruge MitID erhverv med særligt tildelte rettigheder. Se hvordan udenlandske og danske aktører fremover får adgang til producentansvarsregistret.

Sådan får du adgang til producentansvarsregistret

Emballage

Miljøministeriet: Registrering for emballage 1. april 2024

Miljøministeriet forventer, at I som bliver omfattet af producentansvar for emballage, skal foretage jeres lovpligtige registrering fra 1. april 2024. I skal foretage registreringen i det nationale producentansvarsregister, som bliver administreret af os i DPA. I kan tilgå registret via producentansvar.dk eller virk.dk

Se, resten af vores meddelelse

Gebyrer

Hvor er min faktura? Gebyrer 2023

Fakturering af de årlige gebyrer er baseret på de indberettede, markedsførte mængder i 2022. Se årets gebyrsatser, tjek jeres faktura via vores beregner, og få hjælp til at finde den i de digitale post-kanaler, herunder virk.dk eller e-boks.

Økonomi
Bilskrot

Biler

Skrot din bil og få udbetalt skrotpræmie

Er du bilejer og har en udtjent bil? Så kan du skrotte din bil miljømæssigt korrekt og få udbetalt din skrotpræmie.

Se hvordan du får skrottet din bil

Genveje

Cirkulær økonomi og producentansvar

Se hvad den europæiske handlingsplan om Cirkulær økonomi og producentansvar betyder for jer

Om registreringen

Se hvorfor og hvordan I som nye producenter eller importører registrerer jer i producentansvarsregistret

Tildeling

Se den nuværende geografiske fordeling af producenternes afhentning på de kommunale indsamlingssteder

Producentansvarsregistret (PAR)

Se allerede registrerede producenter og importører af elektronik, batterier og biler

Det digitale udbetalingssystem (DUS)

Se hvordan du får skrottet din bil, finder ophugger og modtager skrotpræmie

Indberetning af miljøbehandling af biler (IMB)

Gå til autoophuggernes side om årlige indberetning

Statistik og Miljømål

Se den seneste statistik for elektronik, batterier og biler og miljømål

Økonomi og gebyrer

Se de gældende gebyrsatser og beregn selv jeres gebyrer

Mærkning af produkter

Se hvilke regler der gælder for mærkning af elektronik og batterier

Kommuner og indsamlingssteder

Se kommuner og de kommunale indsamlingssteder for elektronikaffald og bærbare batterier

Oftest stillede spørgsmål

Se ofte stillede spørgsmål omkring elektronik, batterier og biler. Kommunernes rolle, samt hvordan du får skrottet din bil

Lovgivningen

Se og følg med i ny og gældende lovgivning for alle områder.