Spring til indhold
Forside
Anmeld

Anmeld

Du kan anonymt sende en anmeldelse til Miljøstyrelsen, hvis du har kendskab til en virksomhed, som ikke opfylder sit producentansvar. Du kan orientere dig i det danske producentansvarsregister over virksomheder, som er registreret til at forhandle elektronik, batterier og biler i Danmark. Fra denne side kan du både fremsøge virksomheder i registret og tilgå anmeldefunktionen på virk.dk

Søg i producentansvarsregistret

yugy

Siden sidste indberetningsperiode har vi foretaget både funktions-og kommunikative forbedringer ved indberetningsforløbet i producentansvarsregistret. Disse er bla:

 • Fremover skal du logge ind med MitID Erhverv. Se hvordan du får adgang til vores registrer.
 • Tilpasning af processen i indberetningen, så det er helt klart for jer som virksomhed, hvilke konsekvenser (låsning af taste felter) det har, hvis I signerer indberetningserklæringen, selvom der stadig er en eller flere kategorier, uden indberetning eller mangler data fra eksterne aktører (fx. fra kollektiv ordning eller bærbare batterier fra SKAT).
 • Todelt låsning af indberetning således, at I som sælger elektroniske produkter, kan igangsætte arbejdet med revisorerklæringen, selvom der stadig mangler at blive indberettet eksempelvis batterier eller biler fra SKAT (som ikke er omfattet af krav om revisorerklæring).
 • Ved import af data for bærbare batterier og biler fra SKAT modtager I, som har været registreret i flere år, en notifikation om overførslen via jeres systembrugers e-mailadresse, mens I, som er nyoprettede i registret, modtager information via Digital Post og jeres danske CVR nummer.
 • Når jeres revisor underskriver revisorerklæringen fremsendes den underskrevne udgave både til jer og til revisor selv, så I ikke selv skal fremsende den endelige udgave af revisorerklæringen.
 • Jeres årsrapport over indberetningen, som kan downloades eller printes, indeholder nu både beregnede procenter for miljømål ( jf. kommende krav om offentliggørelse), virksomhedsdetaljer, oplysninger om fjernsalg, og produkt-/varemærker.
 • Ledelseserklæringen er tilpasset, så I kan tilføje kommentarer om fx. rettelser til mængder.

Du kan klage over afgørelsen til Miljøstyrelsen, der er klageinstans. Du kan skrive til Miljøstyrelsen på bilskrot@mst.dk

Læs mere om skrotning af bil

Du bedes kontakte ophuggeren og bede ham om at annullere sagen. Ophuggeren skal oprette sagen som “Borger uden MitID”.

Du bedes medbringe følgende dokumenter til ophuggeren:

 • Legitimation: Sundhedskort, kørekort (der behøver ikke at være billede)
 • Fritagelse fra digital post brev fra kommunen (fås på borgerservice)
 • Registreringsattest på bilen
 • Underskrive tro- og loveerklæring hos ophugger. Hent tro- og loveerklæringen her

Den manuelle sagsbehandling tager ca. 14 dage

Læs mere om skrotning af bil