Spring til indhold
Forside

Hvordan kan vi hjælpe?

Har du spørgsmål om producentansvarslovgivningen, registrering og indberetning af elektrisk udstyr, batterier og biler eller om spørgsmål om digitalskrotning, skrotningsattester og skrotningsgodtgørelse i forbindelse med ophugning af udtjente biler, er du velkommen til at kontakte os.

Ring til os

Ring til os

+45 39 15 51 61
Telefontid ma.-fr. kl. 9.00-15.00

Skriv til os

Skriv til os

info@producentansvar.dk
Vi vender tilbage så hurtigt, vi kan.

Adresse

Adresse

Dansk Producentansvar S/I
Vester Farimagsgade 3, 2.
DK-1606 København V

Ofte stillede spørgsmål om producentansvar

På denne side kan kan du se hvordan du får adgang til vores register:

Adgang til vores register

I kan tjekke om jeres virksomhed er omfattet af producentansvar ved at tage vores online test.

Tag testen på forsiden af vores hjemmeside eller tryk her

Husk! På trods af navnet gælder registrerings- og indberetningspligten for både importører og producenter , da reglerne for de to handelsformer er sidestillede.

Med producentansvaret følger både omkostninger og indtægter. Overordnet er der tale om et éngangsgebyr for registrering og et årligt mængdegebyr, som er baseret på de mængder, der er afsat på det danske marked i et kalenderår. Derudover kan der være omkostninger forbundet med medlemskab i en kollektiv ordning.

Der er imidlertid kun ét lovpligtigt gebyr (og ét som kun vedrører bærbare batterier og SKAT). Gebyrsatsen beregnes af DPA på bagrund af de årlige mængdeindberetninger, og godkendes af Miljøministeren. Gebyrsatserne offentliggøres årligt på DPAs hjemmeside.

Da der ofte er positiv værdi i ressourceudnyttelsen ved miljøbehandling af både elektronik, batterier og biler kan der opnås gode indtægter ved en fornuftig organisering af tilbagetagnings-og behandlingspligten.

I kan beregne jeres lovpligtige omkostninger i vores Online beregner, hvor  I kan indtaste de forventede årlige, markedsførte mængder og se hvad I kan forvente at skulle betale for jeres registrering og administration af indberetning til producentansvarsregistret.

Prøv DPA’s Online beregner

 

 

Hvis I ikke kan fremsøge jeres registrering  i den offentlige del af registret eller kan se jeres registreringsbevis, har I glemt noget:

Det er som regel en eller begge af nedenstående punkter, I mangler

 1. At vælge produktkategori(er)
 2. At underskrive “Bekræftelse” digitalt

I skal derfor logge ind igen med MitID Erhverv og gå til menupunktet “Kategorier og mængder”. Vælg de kategorier der svarer til jeres produkter og slutbrugere, for batterier er det stofgrupper) og tryk GEM.

Herefter går du til menupunktet “Bekræftelse” og underskriver denne digitalt med MitID Erhverv via Penneo.

Når dette er gjort skifter menupunktet BEKRÆFTELSE til et REGISTRERINGSBEVIS og jeres registrering er officielt godkendt.

NB! Importerer I bærbare batterier? Se hvad der er særligt for denne type af batterier

På denne side kan kan du se hvordan du får adgang til vores register:

Adgang til vores register

Årlig indberetning skal være udført.

 • I skal først og fremmest sikre jer, at I eller jeres kollektive ordning har foretaget den årlige indberetning.
 1. Når I er logget ind i producentansvarsregisteret skal I vælge menupunktet “Erklæringer”.
 2. Her kan I svare på spørgsmålene og få afgjort, om I skal lave en Ledelses- eller en Revisorerklæring.
 3. Skal I lave en revisorerklæring skal I invitere jeres revisor:
  • Tryk på grøn knap, udfyld revisionsfirmaets CVR nummer og revisors navn og email, og send mail.
 4. Revisor kan nu acceptere og dermed få adgang til de af jeres data, som han skal bruge.

Læs vejledningen til elektronisk revisorerklæring

 

I kan ændre i jeres indberetning i løbet hele indberetningsperioden som er fra 1. januar til 31. marts.. Kontakt jeres kollektive ordning eller Bemyndigede Repræsentant (BR) hvis I er uenige i de data, der er overført eller foretag selv rettelsen, hvis I har tastet forkert.

Det er ikke muligt at foretage ændringer efter 31. marts.

Korrektionsanmodning: Ændringer til sidste års indberetning.

Hvis indberetningsperioden er slut, så kan I i næste indberetningsperiode oprette en korrektionsanmodning og rette de mængder, som er indberettet forkert.

Der er udviklet en funktion, hvor man uden involvering af DPA kan åbne for rettelser til forrige afsluttede indberetning.

Har din revisor eller bogholderi konstateret, at der er fejl i din indberetning kan du logge ind og underskrive en korrektionsanmodning, herefter åbnes systemet for tidligere indberetning  og du kan foretage dine rettelser.

Kollektiv ordning eller Bemyndiget Repræsentant (BR) ?

Hvis du er medlem af en kollektiv ordning eller har en BR  skal denne foretage rettelsen for dig. I praksis foregår det ved, at når du har underskrevet korrektionsanmodningen får den kollektive ordning og/eller din BR besked om, at du har ændring til indberetningen og at de nu bedes indtaste den korrekte mængde.

 

Indberetningsperioden er hvert år fra den 1. januar til den 31. marts. Her indberetter I som producenter/importører alt hvad I har solgt på det dansk marked i det foregående kalenderår.

Indberetningen foretages ved at vælge ”Kategorivalg og indberetning” -> ”Kategorier og mængder” i menuen til venstre, når du er logget ind.

Du kan selv til- og fravælge de kategorier som passer til dit sortiment. De aktuelle årstal vises i fanerne på siden. Det aktuelle årstal, der skal indberettes for det foregående kalenderår.

Læs mere om indberetning

Først og fremmest skal I finde en kollektiv ordning og kontakte dem for at høre, hvad de kan tilbyde jer.

Se Kollektive ordninger i Danmark

Derefter skal I:

 1. Logge ind i  producentansvarsregisteret
 2. Vælge menupunktet “Kategorivalg og indberetning”
 3. Under punktet Kollektive ordninger findes i drop-down listen, de forskellige kollektive ordninger.
 4. Tryk gem.

Den kollektive ordning vil herefter modtage en anmodning som de kan acceptere eller afvise. Når jeres anmodning er accepteret er jeres tilknytning etableret.

Læs mere om Producentordninger

 

Producentansvar i EU

I de fleste EU lande er det ligesom i Danmark, det første omsætningsled i det pågældende land, der har registrerings- og indberetningspligten. Det betyder, at med mindre I sælger direkte til slut-brugere, er det forhandleren i modtagerlandet (som importør), der ifalder producentansvaret, og derfor skal registrere sig og indberette til det nationale register dér. Det er ikke jer.

Hvis I  derimod sælger direkte til slutbrugere, skal I have en Bemyndiget Repræsentant i modtagerlandet. I disse tilfælde kan I kontakte de nationale EU- registre for at høre om jeres muligheder. Genvej til registrene er samlet hos European WEEE Registers Network (EWRN).

Find pendanter til DPA på EWRNs hjemmeside

 

Ofte stillede spørgsmål om skrotning af bil

Hvis du er registreret som personlig ejer af bilen
Gå på borger.dk og søg på “Skrotpræmie for bil” i punktet “Menu” i øverste højre hjørne. Tryk derefter på “Selvbetjening: Ansøg om skrotningsgodtgørelse”. Tryk på den grønne knap “Videre” og log ind med MitID. Her finder du skrotningsanmodningen under “1. Godkend skrotningsanmodning”, som du kan afvise eller godkende.

Hvis bilen er indregistreret af en virksomhed
Gå på virk.dk og søg på “Skrotpræmie for bil” og vælg “Skrotpræmie for bil – Miljøstyrelsen” og tryk derefter på “Selvbetjening” og log ind med MitID Erhverv. Her finder du skrotningsanmodningen under “1. Godkend skrotningsanmodning”, som du kan afvise eller godkende.

Læs mere om skrotning af bil

”Salgsbil med transport af krav på godtgørelse” betyder, at du har solgt bilen til ophugger. Denne har nu mulighed for at sælge bilen videre eller skrotte den indenfor 6 måneder.

Hvis du godkender skrotningsanmodningen, frasiger du dig skrotningsgodtgørelsen, som går til ophuggeren.

Du er dog ikke forpligtet til at gøre noget, hvis du ikke har en aftale med ophuggeren.

Hvis du er registreret som personlig ejer af bilen
Gå på borger.dk og søg på “Skrotpræmie for bil” i punktet “Menu” i øverste højre hjørne. Tryk derefter på “Selvbetjening: Ansøg om skrotningsgodtgørelse”. Tryk på den grønne knap “Videre” og log ind med MitID. Her finder du skrotningsanmodningen under “1. Godkend skrotningsanmodning”, som du kan afvise eller godkende.

Hvis bilen er indregistreret af en virksomhed
Gå på virk.dk og søg på “Skrotpræmie for bil” og vælg “Skrotpræmie for bil – Miljøstyrelsen” og tryk derefter på “Selvbetjening” og log ind med MitID Erhverv. Her finder du skrotningsanmodningen under “1. Godkend skrotningsanmodning”, som du kan afvise eller godkende.

Læs mere om skrotning af bil

Der kan gå op til 14 dage før udbetaling af skrotningsgodtgørelse finder sted. Beløbet er på 2200 kr. og udbetales til din NemKonto.

Læs mere om skrotning af bil

Du kan klage over afgørelsen til Miljøstyrelsen, der er klageinstans. Du kan skrive til Miljøstyrelsen på bilskrot@mst.dk

Læs mere om skrotning af bil

Du bedes kontakte ophuggeren og bede ham om at annullere sagen. Ophuggeren skal oprette sagen som “Borger uden MitID”.

Du bedes medbringe følgende dokumenter til ophuggeren:

 • Legitimation: Sundhedskort, kørekort (der behøver ikke at være billede)
 • Fritagelse fra digital post brev fra kommunen (fås på borgerservice)
 • Registreringsattest på bilen
 • Underskrive tro- og loveerklæring hos ophugger. Hent tro- og loveerklæringen her

Den manuelle sagsbehandling tager ca. 14 dage

Læs mere om skrotning af bil

Er du borger, som er fritaget fra MitID, kan du ikke skrotte din bil via borger.dk.

Du skal i stedet kontakte en godkendt ophugger, som kan oprette skrotsagen for dig. Se listen med godkendte ophuggere 

Du skal medbringe følgende til ophuggeren 

 • Legitimation: Sundhedskort, kørekort (der behøver ikke at være billede)
 • Fritagelse fra digital post brev fra kommunen (fås på borgerservice)
 • Registreringsattest på bilen
 • Underskrive tro- og loveerklæring hos ophugger. Hent tro- og erklæringen her

Den manuelle sagsbehandling tager ca. 14 dage

Læs mere om skrotning af bil

 

Dette betyder, at der allerede er oprettet en sag bilen. Hvis ophuggeren har oprettet sagen, kan du godkende som beskrevet herunder. Hvis du ikke kender til sagen bedes du kontakte os.

Hvis du er registreret som personlig ejer af bilen
Gå på borger.dk og søg på “Skrotpræmie for bil” i punktet “Menu” i øverste højre hjørne. Tryk derefter på “Selvbetjening: Ansøg om skrotningsgodtgørelse”. Tryk på den grønne knap “Videre” og log ind med MitID. Her finder du skrotningsanmodningen under “1. Godkend skrotningsanmodning”, som du kan afvise eller godkende.

Hvis bilen er indregistreret af en virksomhed
Gå på virk.dk og søg på “Skrotpræmie for bil” og vælg “Skrotpræmie for bil – Miljøstyrelsen” og tryk derefter på “Selvbetjening” og log ind med MitID Erhverv. Her finder du skrotningsanmodningen under “1. Godkend skrotningsanmodning”, som du kan afvise eller godkende.

Læs mere om skrotning af bil

Gå på borger.dk og søg på “Skrotpræmie for bil” i punktet “Menu” i øverste højre hjørne. Tryk derefter på “Selvbetjening: Ansøg om skrotningsgodtgørelse”. Tryk på den grønne knap “Videre” og log ind med MitID.

Under ejerforhold skal du vælge “Jeg ejer bilen og kan fremvise dokumentation for dette” og upload dokumentation.

Læs mere om skrotning af bil

Du kan enten kontakte den ophugger, du har valgt og høre om han kan gøre det eller du kan tage pladerne af og aflevere dem til et motorkontor eller en synshal med motorkontor.

Læs mere om skrotning af bil

Den, der står på skifteretsattesten som arving eller bobestyrer, kan oprette sagen. Under ejerforhold vælges “Jeg er bobestyrer/arving” og uploader skifteretsattesten som dokumentation.

Hvis du som privatperson er bobestyrer/arving
Gå på borger.dk og søg på “Skrotpræmie for bil” i punktet “Menu” i øverste højre hjørne. Tryk derefter på “Selvbetjening: Ansøg om skrotningsgodtgørelse”. Tryk på den grønne knap “Videre” og log ind med MitID. Under ejerforhold vælges “Jeg er bobestyrer/arving” og uploader skifteretsattesten som dokumentation.

Hvis I som virksomhed er bobestyrer/arving
Gå på virk.dk og søg på “Skrotpræmie for bil” og vælg “Skrotpræmie for bil – Miljøstyrelsen” og tryk derefter på “Selvbetjening” og log ind med MitID Erhverv. Under ejerforhold vælges “Jeg er bobestyrer/arving” og uploader skifteretsattesten som dokumentation.

Læs mere om skrotning af bil

Forhøjet skrotningsgodtgørelse for dieselbil

Puljen lukkede 31. december 2021

Nej, som udgangspunkt kan man ikke få udbetalt skrotningsgodtgørelse, hvis man ikke er senest registrerede ejer i Motorregisteret. Dette gælder dog ikke for ophuggere, der køber biler på forsikringsauktion.

Læs mere om skrotning af bil

Gå på borger.dk og søg på “Skrotpræmie for bil” i punktet “Menu” i øverste højre hjørne. Tryk derefter på “Selvbetjening: Ansøg om skrotningsgodtgørelse”. Tryk på den grønne knap “Videre” og log ind med MitID. Vælg sagstype “Bil skrottet i udlandet” og uploade den udenlandske skrotningsattest som dokumentation.

Læs mere om skrotning af bil

Du henvender dig til en ophugger og beder ham oprette sagen. Du skal medbringe dokumentation for din identitet.

Se listen med godkendte ophuggere

Læs mere om skrotning af bil

Den forhøjede diesel skrotningsgodtgørelse er 2.800 kr. Den udbetales sammen med den almindelige skrotningsgodtgørelse på 2.200 kr.

I alt udbetales 5.000 kr. i forhøjet diesel skrotningsgodtgørelse.

 

Dieselordningen 2021 startede udbetaling den 6. april 2021 og lukkede for oprettelse af skrotningssager den 31. december 2021 kl. 24.00.

Ca. 62% af midlerne var udbetalt , da puljen lukkede.

 

For at komme i betragtning til at modtage den forhøjede skrotningsgodtgørelse, skal følgende være opfyldt:

 1. Du skal være den registrerede ejer for at få udbetalt skrotpræmien
 2. Bilen skal opfylde alle krav til at modtage den almindelige skrotningsgodtgørelse
 3. Bilens drivmiddel skal være diesel
 4. Bilen skal være indregistreret 1. gang inden 1. januar 2006
 5. Bilen skal være afleveret hos en ophugger efter d. 6. april 2021

Hvis du ønsker at få udbetalt den forhøjede skrotningsgodtgørelse skal du:

Hvis du er registreret som personlig ejer af bilen
Gå på borger.dk og søg på “Skrotpræmie for bil” i punktet “Menu” i øverste højre hjørne. Tryk derefter på “Selvbetjening: Ansøg om skrotningsgodtgørelse”.

Hvis bilen er indregistreret af en virksomhed
Gå på virk.dk og søg på “Skrotpræmie for bil” og vælg “Skrotpræmie for bil – Miljøstyrelsen” og tryk derefter på “Selvbetjening” og log ind med virksomhedens NemID.

Læs mere om skrotning af bil

Miljøstyrelsen har desuden lavet en hjemmeside, som forklarer dig om forudsætninger for den forhøjede skrotpræmie.

Du finder siden her

Du kan finde listen over godkendte ophuggere på Borger.dk

Alt efter om bilen er registreret i dit CPR. nr. eller din virksomheds CVR. nr. skal du logge på enten Borger.dk eller Virk.dk for at skrotte bilen