Spring til indhold
Dokumenter

Bekendtgørelse nr. 1271 af 06. juni 2021 om visse krav til emballager

Bekendtgørelse som implementerer dele af EU-emballagedirektiv, for så vidt angår mærkning og klassifikation af emballagematerialer, definition af emballage, herunder primær-, sekundær- og tertiæremballage, krav til tungmetalindhold, glasemballage, plastkasser og plastpaller og minimumspris for bæreposer, genanvendelses- og nyttiggørelsesmål for emballage. Bekendtgørelsen implementerer ikke producentansvaret og tilbagetagningspligt. Bekendtgørelse til implementering af producentansvar på emballage forventes udstedt i 2023.