Spring til indhold
Dokumenter

Tilgængeliggørelse

Her kan du læse om begrebet tilgængeliggørelse. Dette begreb er central for at forstå, hvem der har producentansvaret for et produkt.

For at være underlagt producentansvar, skal I tilgængeliggøre omfattede produkter på det danske marked. Tilgængeliggøre er defineret som levering af eksempelvis en tom eller påfyldt emballage med henblik på distribution, forbrug eller anvendelse på det danske marked, som led i erhvervsvirksomhed, hvad enten det sker mod eller uden vederlag.

En levering omfatter ethvert tilbud vedrørende distribution, forbrug eller anvendelse på EU-markedet, der kan resultere i faktisk levering i forhold til emballage/påfyldt emballage, der allerede er produceret (f.eks. et købstilbud eller reklamekampagner). Der skal derfor ikke altid ske et egentligt salg, før en virksomhed har producentansvaret for en emballage/en påfyldt emballage. Det er tilstrækkeligt, at emballagen/den påfyldte emballage bliver stillet til rådighed på markedet.

Tilgængeliggørelsen af en emballage/påfyldt emballage forudsætter et tilbud eller en aftale (skriftlig eller mundtlig) mellem to virksomheder om overførslen af ejerskab, besiddelse eller anden rettighed i forbindelse med den pågældende emballage/påfyldte emballage, når produktionsfasen er afsluttet. Overførsel kræver ikke nødvendigvis fysisk overdragelse af emballagen/den påfyldte emballage. Det er således ikke afgørende for vurderingen, hvem der fx har sendt og betalt fakturaen, hvis der skal ske betaling for emballagen/den påfyldte emballage. Det er heller ikke afgørende, hvor emballagen/den fyldte emballage fysisk befinder sig (logistikken). Det afgørende er, hvem der har indgået/formidlet aftalen om emballagen/den påfyldte emballage.

En emballage/påfyldt emballage betragtes fx som værende overført i forbindelse med salg, udlån, udleje, leasing og gaver.

Overførsel af ejerskab indebærer, at emballagen/den påfyldte emballage er bestemt til at blive stillet til rådighed for en anden juridisk eller fysisk person.