Spring til indhold
Forside
Find jeres emballagekategori

Find jeres emballagekategori

Når I skal foretage den lovpligtige registrering for producentansvar for emballage, skal I indplacere jeres emballageprodukter i en række fastlagte emballagekategorier. Kategorierne er baseret på emballagematerialet, slutbruger-segmentet og hvordan emballagen skal håndteres, når den er blevet til affald. Find jeres emballagemateriale, produkttype samt anvendelsesform nedenfor, og få et vejledende bud på, hvilke kategorier, I bør vælge ved registreringen.

Resultat og ansvar

Dansk Producentansvar tager forbehold for ændringer i lovgivning og andre forhold, som kan påvirke resultatet og valget af emballagekategorier. Kategorivælgeren er alene et vejledende hjælpeværktøj til producenter og importører, som ønsker at blive vejledt i forbindelse med valg af kategorier før den lovpligtige registrering for emballage i producentansvarsregistret.

Resultatet af valg af kategori baserer sig på Miljøstyrelsens "Vejledning nr. 9793 af 01/07/2022 om sorteringskriterier for husholdningsaffald" og Erhvervsstyrelsens Emballagevarekoder.