Spring til indhold
Forside Tag testen igen
Tjek om jeres virksomhed er omfattet af producentansvar

Er jeres virksomhed omfattet af producentansvar?

De produkter I handler med, er afgørende for, om I har producentansvar. Tjek derfor altid først om jeres produkter er omfattet og dernæst, om I som virksomhed bærer ansvaret. Bemærk venligst at resultatet af testen ikke er en juridisk afgørelse, men alene er vejledende.

Hvor er virksomheden etableret?

Jeres virksomhed er etableret i udlandet, hvis I ikke har et dansk CVR-nr.

Er jeres virksomhed de første til at sælge jeres produkter i Danmark?

Vejledende resultat af testen: Jeres virksomhed er ikke omfattet af producentansvar

I skal ikke registrere jer i producentansvarsregistreret, men I kan med fordel tjekke om jeres produkter er omfattet er producentansvaret i Danmark.

Har jeres virksomhed selv fremstillet, eller ladet en underleverandør fremstille produkterne efter jeres specifikation og i jeres varemærke og/eller navn?

Med underleverandør menes en anden virksomhed, som fremstiller produkter for jeres virksomhed efter jeres anvisninger og specifikationer og eventuelt forsyner produktet med jeres varemærke og/eller navn. En underleverandør stiller således alene sin produktionskapacitet til rådighed, men det er jeres virksomhed, der som producent formulerer og/eller træffer beslutning om den nærmere specifikation af produktet.

Vejledende resultat af testen: Jeres virksomhed er omfattet producentansvar

Når I registrerer jer i registret, skal I angive om jeres produkter er omfattet af producentansvar i Danmark. Hvis I er i tvivl om jeres produkter er omfattet af producentansvar, så tjek produkterne.

Er jeres virksomheds produkter leveret af en anden leverandør, men sælges til de danske slutbrugere i jeres varemærke og/eller navn?

Med anden leverandør menes virksomhed, der leverer et produkt til jeres virksomhed

Vejledende resultat af testen: Jeres virksomhed er omfattet af producentansvar

Når I registrerer jer i registret, skal I angive om jeres produkter er omfattet af producentansvar i Danmark. Hvis I er i tvivl om jeres produkter er omfattet af producentansvar, så tjek produkterne.

Er jeres virksomheds produkter importeret fra udlandet, uden mærke, eller mærket med en udenlandsk virksomheds navn eller varemærke?

Vejledende resultat af testen: Jeres virksomhed er omfattet af producentansvar

Når I registrerer jer i registret, skal I angive om jeres produkter er omfattet af producentansvar i Danmark. Hvis I er i tvivl om jeres produkter er omfattet af producentansvar, så tjek produkterne.

Vejledende resultat af testen: Jeres virksomhed er ikke omfattet af producentansvar

I skal ikke registrere jer i producentansvarsregistreret, men I kan med fordel tjekke om jeres produkter er omfattet er producentansvar og om en anden virksomhed har producentansvar.

 

 

Driver jeres virksomhed distancesalg til slutbrugere i Danmark?

Med distancesalg menes, at I ikke bruger noget mellemled, men sælger direkte til slutbrugeren. I skal registreres direkte i producentansvarsregistret. Det kan f.eks. være salg af elektrisk og elektronisk udstyr ved hjælp af fjernkommunikation direkte til private husholdninger eller andre brugere end private husholdninger i Danmark og at I er etableret i en anden EU-medlemsstat eller i et tredjeland.

Vejledende resultat af testen: Jeres virksomhed er ikke omfattet af producentansvar i Danmark

I skal ikke registrere jer i producentansvarsregistreret, men I kan med fordel tjekke om jeres produkter er omfattet af producentansvar i Danmark.

Hvor i verden er jeres virksomhed etableret?

Vejledende resultat af testen: Jeres virksomhed er omfattet af producentansvar i Danmark

I skal registrere jer i producentansvarsregistret med en bemyndiget repræsentant (BR). En bemyndiget repræsentant er en fysisk eller juridisk person, der har bemyndigelse til at repræsentere jeres virksomhed og er registreret i producentansvarsregisteret. Læs mere om bemyndiget repræsentanter.

Når I registrerer jer i registret, skal I angive om jeres produkter er omfattet af producentansvar i Danmark. Hvis I er i tvivl om jeres produkter er omfattet af producentansvar, så tjek produkterne.

Vejledende resultat af testen: Jeres virksomhed er omfattet af producentansvar

I skal registreres direkte i producentansvarsregistret. Når I registrerer jer i registret, skal I angive om jeres produkter er omfattet af producentansvar i Danmark. Hvis I er i tvivl om jeres produkter er omfattet af producentansvar, så tjek produkterne.