Spring til indhold
Dokumenter

Ændring af batteridirektiv

I november 2013 blev der vedtaget et ændringsdirektiv til batteridirektivet. Ændringsdirektivet skal træde i kraft i Danmark i juli 2015, hvorfor vi kan forvente en lovgivningsproces vedrørende batteribekendtgørelsen i efteråret 2014 eller forår 2015.

Direktivet indeholder både miljømæssige og konstruktionstekniske ændringer, der vil få direkte konsekvenser for producenter og importører af batterier.

Miljømæssige ændringer

Direktivet ændrer i tilladte stofmængder i flere forskellige batterityper, som fx knapceller, batterier til håndværktøj og på længere sigt batterier til høreapparater.

For knapcellebatterier bestemmer ændringsdirektivet, at disse fra oktober 2015 følger hovedreglen om maksimalt 0,0005 vægtprocent kviksølv. Undtagelsen om 0,2 vægtprocent i knapcellebatterier bortfalder.

Dette er en væsentlig skærpelse/miljøforbedring og betyder, at producenter og importører inden oktober 2015 skal udvikle knapcellebatterier, der kan overholde de nye reducerede kviksølvgrænser. Det skal bemærkes, at batterier der er markedsført inden de respektive forbud træder i kraft fortsat må sælges, så længe lager haves.

Batteridrevne håndværktøjer har hidtil været undtaget fra det generelle forbud mod markedsføring af produkter, der indeholder over 0,002 vægtprocent cadmium. Denne undtagelse bortfalder fra 31. dec. 2016. Det skal bemærkes, at produkter der er markedsført inden de respektive forbud træder i kraft fortsat må sælges, så længe lager haves.

Konstruktionstekniske ændringer

Hovedreglen om at, batteriet umiddelbart skal kunne udtages fra produktet, blødes væsentligt op i ændringsdirektivet, idet EEE-producenterne, efter ændringsdirektivets implementering, blot skal producere produktet således, ”at kvalificerede fagfolk, der er uafhængige af producenten, kan udtage batteriet”.

Denne ændring er naturligvis af stor betydning for EEE producenter, som alt andet lige, slipper lettere om at overholde batteridirektivet.

Det betyder omvendt, at genvindingsvirksomhederne vil få sværere ved at overholde kravet om, at batterierne skal udtages fra WEEE udstyret, indsamles og behandles særskilt.

Genvindingsvirksomhederne bliver således nødt til at presse på, for at kunne deltage i forpligtende samarbejder med EEE producenterne, således at de kan få information om batteriets placering og fastgørelsesmetode.

Separat udtagning af batterierne er en forudsætning for at vi i Danmark kan nå de øgede indsamlings- og genanvendelsesmål.

Link til selve direktivet