Spring til indhold
Dokumenter

Afgrænsning af begrebet producent / importør (WEEE)

Dokumentet beskriver hvordan producentbegrebet og importørbegrebet defineres, og hvorledes kan kan afgøre, om man har producentansvar i Danmark. I dokumentet redegøres for, hvad der menes med" første omsætningsled", samt hvornår udenlandske virksomheder kan registrere sig, herunder anvendelse af en bemyndiget repræsentant (BR).