Spring til indhold
Dokumenter

Afrapportering til Miljøstyrelsen: Revisorerklæringer 2012

Dette er den årlige afrapportering til Miljøstyrelsen over de erklæringer, som DPA-System skal modtage for at sikre kvaliteten af de indberettede mængder for udstyr til husholdninger. Afrapporteringen vedrører data for 2012

I år er 724 virksomheder (73 flere virksomheder end sidste år) omfattet af kravet om, at underskrive en ledelseserklæring eller at få udført en revisorerklæring. 133 virksomheder mangler fortsat at afslutte denne opgave. 54 virksomheder er gengangere fra sidste år, og har således ikke afleveret erklæring i 2 år.

Der er modtaget 244 revisorerklæringer. I 19 % af disse har revisor identificeret afvigelser, der vurderes som værende væsentlige for indberetningens korrekthed. Således er der bla. konstateret mængdeafvigelser på over 10 ton mellem, hvad revisor har opgjort, og det som er registreret i producentregistret, samt afvigelser, der indikerer brug af ulovlige omregningsfaktorer.

Generelt konstaterer revisor, at godt halvdelen af virksomhederne har en standardiseret og skriftlig dokumentation af deres forretningsgang i forbindelse med producentansvaret.

Bilagsmaterialet indeholder i år virksomheder med konkret angivelse af disse afvigelser, ligesom udvalgte væsentlighedskriterier er anvendt ved udtrækningen af de enkelte bilag. Bilagslisterne er fortrolige og fremsendes til Miljøstyrelsen med henblik på tilsyn.