Spring til indhold
Dokumenter

Afrapportering til Miljøstyrelsen: Revisorerklæringer 2014

Dette er den årlige afrapportering til Miljøstyrelsen over de erklæringer, som DPA-System skal modtage for at sikre kvaliteten af de indberettede markedsførte mængder af elektrisk udstyrudstyr.r. Afrapporteringen vedrører data for 2014 og omfatter for første gang også producenter med erhvervsudstyr. Rapporten anvendes til Miljøstyrelsens tilsyn.