Spring til indhold
Dokumenter

Afrapportering til Miljøstyrelsen: Revisorerklæringer 2016

Afrapportering til brug for Miljøstyrelsens tilsyn med producentansvar for elektrisk og elektronisk udstyr. Hermed foreligger DPA-Systems afrapportering i forbindelse med lovkravet om udarbejdelse af revisor- eller ledelseserklæringer for indberetning af markedsført elektronisk udstyr for året 2016.