Spring til indhold
Dokumenter

Afrapportering til Miljøstyrelsen: Revisorerklæringer 2017

Afrapportering til brug for Miljøstyrelsens tilsyn med producentansvar for elektrisk og elektronisk udstyr. Hermed foreligger DPA-Systems afrapportering i forbindelse med lovkravet om udarbejdelse af revisor- eller ledelseserklæringer til brug for validering af producenternes indberetning af markedsført elektronisk udstyr. Afrapporteringen vedrører dataåret 2017.

Som bilag til afrapporteringen til Miljøstyrelsen findes en række lister med navne på virksomheder, som ikke overholder lovgivningen. Disse bilag er fortrolige.