Spring til indhold
Dokumenter

Afrapportering til Miljøstyrelsen: Revisorerklæringer 2019

Afrapportering til brug for Miljøstyrelsens tilsyn med producentansvar for elektrisk og elektronisk udstyr. Hermed foreligger DPA-Systems afrapportering i forbindelse med lovkravet om udarbejdelse af revisor- eller ledelseserklæringer til brug for validering af producenternes indberetning af markedsført elektronisk udstyr. Afrapporteringen vedrører dataåret 2019.