Spring til indhold
Dokumenter

Afrapportering til Miljøstyrelsen: Revisorerklæringer 2022

Afrapportering til brug for Miljøstyrelsens tilsyn med producentansvar for elektrisk og elektronisk udstyr. Hermed foreligger DPAs afrapportering i forbindelse med lovkravet om udarbejdelse af revisor- eller ledelseserklæringer til brug for validering af producenternes indberetning af markedsført elektronisk udstyr. Afrapporteringen vedrører dataåret 2022. I forbindelse med den årlige afrapportering fremsendes også et antal lister til Miljøstyrelsen med navngivne virksomheder, som har misligholdt deres forpligtelser i henhold til lovgivningen. Disse lister er fortrolige.