Spring til indhold
Dokumenter

Afrapportering til Miljøstyrelsen: Revisorerklæringer for 2013

Dette er den årlige afrapportering til Miljøstyrelsen over de erklæringer, som DPA-System skal modtage for at sikre kvaliteten af de indberettede mængder for udstyr til husholdninger. Afrapporteringen vedrører data for 2013