Spring til indhold
Dokumenter

Bekendtgørelse nr 871 af 08/07/2015 om ændring af bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer (Uafhængige fagfolks fjernelse af udtjente batterier og akkumulatorer m.v.)

Ændring til Batteribekendtgørelsen