Spring til indhold
Dokumenter

‘Blue Guide’ on the implementation of EU product rules

Denne vejledning, som er en opdatering af 2000-versionen, har som formål at øge forståelsen af EU's produktregler samt at bidrage til en mere ensartet anvendelse både i forskellige brancher og inden for det indre marked. Målgruppen er medlemslandene samt andre, der skal være velinformeret om bestemmelserne for at kunne sikre varernes frie bevægelse og et højt beskyttelsesniveau overalt i EU.