Spring til indhold
Dokumenter

Detailhandlens håndtering af elskrot

Dette dokument beskriver, hvorledes detailhandlere, distributører og forhandlere skal forholde sig til producentansvaret, herunder hvorledes udstyret skal håndteres, når det bliver til elskrot, herunder aflevering på kommunale indsamlingssteder eller kollektive ordningers pladser. Endvidere beskrives egen tilbagetagning og salg af brugt udstyr.