Spring til indhold
Dokumenter

Elektronikaffald fra erhverv – producenter og importørers tilbagetagningspligt

Notatet fortolker og konsoliderer Elektronikaffaldsbekendtgørelsens §36 som beskriver producenters og importørers tilbagetagningsforpligtelser og erhvervskunders handlemuligheder, når udstyr solgt til erhverv er udtjent og bliver til affald.