Spring til indhold
Dokumenter

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2000/53/EF af 18. september 2000 om udrangerede køretøjer

EU's bilskrot direktiv. Udtjente køretøjer. Der findes en sammenskrivning af direktivet fra 2010 indeholdende alle senere ændringer. Denne sammenskrivning findes som fil nedenfor.