Spring til indhold
Dokumenter

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2008/12/EF af 11. marts 2008 om ændring af direktiv 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen