Spring til indhold
Dokumenter

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/19/EU af 4. juli 2012 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)

Det nye WEEE direktiv (WEEE2 / recast) som afløser direktivet fra 2003 (med senere ændringer). Direktivet skal være implementeret i medlemsstaterne senest 14. februar 2014 og 2. del i august 2018.