Spring til indhold
Dokumenter

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2018/852 af 30. maj 2018 om ændring af direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald

EU-direktiv der indfører udvidet producentansvar for emballager i Danmark. Implementering senest juni 2020.