Spring til indhold
Dokumenter

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2023/1542 af 12. juli 2023 om batterier og udtjente batterier.

(... om ændring af direktiv 2008/98/EF og forordning (EU) 2019/1020 og om ophævelse af direktiv 2006/66/EF) EU's forordning om batterier der ophæver det eksisterende direktiv. Forordningen har direkte retsvirkning i Danmark og skal være indført og fuldt i værksat februar 2027. Forordningen indfører nye batterikategorier, hvormed batteriproducenter og-importører skal være registreret i producentansvarsregistret allerede fra august 2025.

Batterikategorier pr. august 2025

Kategori Forkortelse Vægt- og voltgrænse
1. Bærbare batterier </= 5 kg
2. Batterier til lette transportmidler LMT </= 25 kg
3. Elbil-batterier EV > 25 kg
4. Industri batterier IND1 < 2 kWh og > 5 kg
IND2 > 2 kWh
5. Start-, lys og tændingsbatterier SLI