Spring til indhold
Dokumenter

EWRN vejledning: WEEE2 – Definition og forståelse af de 6 kategorier.

Fra den 15. august 2018 skal alt elektronisk udstyr (EEE) klassificeres  i 6 i stedet for 10 kategorier., jf. EU-Kommissionens reviderede Direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (også kaldet “WEEE2”). De nye kategorier er anført i Bilag III i WEEE2 .  For at kunne opdele EEE i de 6 kategorier skal man kende udstyrets ydre dimensioner. Hhv. større eller mindre end 50 cm.  Skærme 100 cm2.  Både producenter og kommuner skal bruge opdelingen ved indberetning af mængder og ved sortering af elektronikaffald i fraktioner. Dokumentet giver en vejledning i og præcisering af definitionen på kategorierne, eksempler på fejlfortolkning, dimensioner og metode til måling af (W)EEE.