Spring til indhold
Dokumenter

EWRN Vejledning: WEEE2-Mobile ikke-vejgående maskiner (NRMM)

EWRN vejledning til EU-Kommissionens reviderede Direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (også kaldet “WEEE2”). Dette dokument fortolker, vejleder og præciserer betingelserne for at kunne benytte undtagelsen af produktgruppen Mobile ikke-vejgående maskiner (NRMM) -til erhvervsmæssig brug