Spring til indhold
Dokumenter

Forhandlers/distributørs håndtering af batterier og akkumulatorer

I dokumentet beskrives forpligtelserne forbundet med producentansvaret for batterier,herunder Oplysningspligt og informations - og salgsmateriale, mærkning af produkter, betydningen af kemiske betegnelser, brug af indsamlingsordninger for udtjente batterier, herunder kommunale indsamlingssteder.