Spring til indhold
Dokumenter

Greening of electronics

Håndtering af WEEE kan potentielt give en effekt på mennesker og miljø pga tilstedeværelsen af farlige stoffer. Dette projekt har til formål at identificere yderligere problematiske stoffer samt barrierer for genanvendelse. Der er bl.a. udarbejdet en massestrømsanalyse på et shredderanlæg, som betragtes som repræsentativt for Danmark.