Spring til indhold
Dokumenter

Handlingsplan for cirkulær økonomi

National plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020-2032, Miljøministeriet, Juli 2021

I en cirkulær økonomi recirkulerer man materialer og produkter, udnytter deres værdi til fulde og minimerer spildet. Bygninger og produkter er designet til lang holdbarhed og til at blive genbrugt, repareret og genanvendt frem for at blive smidt ud. Det er nemt at dele og få adgang til produkter og services uden at eje. Overskudsproduktion og spild fra den ene virksomhed indgår som værdifuld råvare i den anden virksomhed. Affaldskurven skal knækkes – mindre affald, mindre spild og mere genbrug. Det skal bl.a. ske ved, at Danmark får kvantitative reduktionsmål i forbindelse med fastsættelsen af sådanne mål i EU. Handlingsplan for cirkulær økonomi gælder for perioden 2020-2032, men skal senest revideres efter seks år. Handlingsplanen udgør Danmarks nationale plan for forebyggelse og for håndtering af affald.