Spring til indhold
Dokumenter

Harmonisering af de nationale WEEE registre

Hver EU-medlemsstat har sit eget nationale WEEE register-I Danmark er det DPA-System. Men hvem er EWRN - Europæiske WEEE Registers Netværk, og hvad gør de?

Administrativ lettelse

Både danske og europæiske producentvirksomheder har i flere år ønsket at få harmoniseret producentansvarsregistrene mhp. administrative lettelser. Dog er virksomhederne først sent, blevet opmærksomme på, at deres indberetninger ofte går igennem forskellige kommercielle serviceudbydere inden data overføres til de nationale registre -fx via kollektive ordninger eller konsulentbureauer.

Producenten oplever ofte flere indberetningsforløb i samme land, eksempelvis fra månedlig til kvartalsvis indberetning etc. En egentlig administrativ lettelse kræver derfor også en harmonisering af de kommercielles aktørers indberetningspolitik, hvis producenterne skal høste fordelene ved harmonisering.

Misforståelse?

Industrien foreslog ifb. med revideringen af WEEE direktivet, at der blev etableret ét samlet EU-producentansvarsregister. Det lykkedes dog ikke, og som kompromis foreslog industrien, at man indførte begrebet ”Appointed Representative (AR)” (på dansk “Bemyndiget Repræsentant”, BR) som findes i andre EU-direktiver.

Denne AR/BR agerer lokal repræsentant for producenten over for alle medlemsstater i EU, som alternativ til den hidtidige lovgivning, hvor producenten selv skal have en national repræsentant i hver medlemsstat.

Man har imidlertid skrevet ind i direktivet, at denne AR/BR skal være en juridisk enhed i den enkelte medlemsstat. I praksis betyder det, at man desværre ikke har fjernet administrative byrder for industrien, men blot lavet nye nationale administrative byder.

EWRN’s arbejde med harmonisering af producentansvaret og en oversigt over de andre nationale registre findes på www.EWRN.org

Forslag og input til netværkets arbejde er altid velkomne på tlf: +45 33779195 eller info@dpa-system.dk

Se i øvrigt nye beskrivelser af alle producentansvarsordninger i EU, udført på opdrag af EU-Kommissionen af Bio-Intelligence Service. Konsortiets hjemmeside: Sustainable Management of Ressources