Spring til indhold
Dokumenter

Hvad bruges indberetningerne til? (BAT)

Det overordnede formål med indberetningen til DPA er at give Miljøstyrelsen mulighed for at kontrollere, hvorvidt producentansvaret fungerer, herunder om pligterne for tilbagetagelse er placeret korrekt og skabe overblik over om udtjente batterier håndteres korrekt. Samtidig bruges de indberettede tal til at undersøge, om EU-målsætningen for genvinding af udtjente batterier bliver overholdt.

Formålet med indberetningen og indbetalingen til SKAT er at producenten skal betale sin andel af kommunernes omkostninger i forbindelse med at indsamle bærbare batterier fra borgerne.

Markedsførte mængder

Indberettede markedsførte mængder for bærbare batterier bruger DPA til at beregne, hvor stor en del af kommunens indsamlede udtjente bærbare batterier den enkelte producent skal tilbagetage og behandle. Dette betegnes tildelingsordningen.

De samlede indberettede markedsførte mængder for alle kategorier benyttes til at udregne hver producent/importørs gebyrbetaling til DPA. Det kan beregnes, hvorvidt producenter af hhv. bilbatterier og industribatterier har tilbagetaget deres andel af udtjente batterier. De markedsførte mængder benyttes sammenstillet med de indsamlede mængder til at skabe et overblik over, hvor effektiv indsamlingen er.

Tilbagetagne mængder

De tilbagetagne mængder anvender DPA til at foretage efterregulering af tildelingsordningen i forhold til bærbare batterier. Hvad angår industri- og bilbatterier bruges tilbagetagne mængder til at kontrollere, hvor stor en mængde udtjente batterier, der tilbagetages i forhold til den oplyste markedsførte mængde.

Behandlede mængder

De behandlede mængder bruges til at kontrollere, om producenten har genanvendt en tilstrækkelig stor andel af de tilbagetagne mængder udtjente batterier i henhold til de foreskrevne procentsatser i Batteribekendtgørelsen (§ 41).